Termíny kurzů, školení a profesních zkoušek

Připravujeme rekvalifikační kurzy v oborech, které jsou zařazeny do Národní soustavy kvalifikací (NSK). Specializujeme se stavební, strojní a další řemeslné profese. Kurzy jsou koncipovány jako přípravné kurzy na zkoušku před autorizovanou osobou podle zákona 179/2006 Sb. k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Cenu za rekvalifikační kurz a zkoušku uhradí sám uchazeč, nezaměstnaným osobám Úřad práce nebo zaměstnavatel v rámci zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

V případě získání ÚPLNÉ profesní kvalifikace může uchazeč následně získat výuční list po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky s výučním listem v daném oboru bez předchozího studia, o kterou písemně požádá ředitele Akademie řemesel Praha – Střední školy technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52, na základě získaného Osvědčení (nebo souboru Osvědčení) o úplné profesní kvalifikaci.

Písemnou žádost uchazeč podává na ředitelství školy společně s ověřenou kopií Osvědčení o získání profesní kvalifikace nejpozději měsíc před zahájení JZZ s výučním listem. 
V žádosti uvede požadované údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu svého bydliště a kontakt na svoji osobu (telefon, e-mail).

Aktuální informace vzdělávání dospělých - termíny

NOVINKY - nový vzdělávací kurz (termíny - viz níže): 

Nabízíme akreditovaný vzdělávácí kurz kariérového poradenství v celkovém rozsahu 90 hodin prezenční formy studia. Uchazeči se seznámí s principy kariérového poradenství a se souborem metod kariérového poradenství. Naučí se používat dotazníkové metody, techniky vedení poradenského rozhovoru s jednotlivcem i skupinou a také si osvojí formální náležitosti práce kariérového poradce.

Kurz mohou absolvovat jak zájemci o pozici komerčního kariérového poradce, tak i pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Kurz je ukončen vykonáním zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, kód: 75-004-R, dle zákona č. 179/2006 Sb.
Více: zde

 

Na základě velkého zájmu uchazečů jsme zahájili v tomto školním roce 2018/2019 všechny nabízené rekvalifikační kurzy a školení. Nové rekvalifikační kurzy budou zahájeny až v září 2019 - již nyní přijímáme přihlášky do nových kurzů (lze si zaplatit zálohu 1000 Kč pro 100% přijetí, která je pak odečtena z celkové ceny kurzu).
Informace na tel. 605 388 098.

1/ Tesař
Kurz byl zahájen v úterý 25. září 2018 ve 14:00 h
Předpokládaný termín ukončení kurzu profesní zkouškou je 9. 4. 2019.
Výuka teorie se koná v budově Akademie řemesel Praha; praxe probíhá v areálu odloučeného pracoviště školy, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník.


2/ Truhlář (Truhlář nábytkář, Stavební truhlář)
Kurz byl zahájen ve čtvrtek 20. září 2018 ve 14:00 h
Výuka teorie se koná v budově Akademie řemesel Praha; praxe probíhá v areálu odloučeného pracoviště školy, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník. 
Předpokládaný termín ukončení kurzu profesními zkouškami dne 24. a 25. 4. (1. skupina), 2. a 3. 5. (2. skupina),14. a 16. 5. 2019 (3. skupina).

3/ Zedník (Montér zdících systémů, Omítkář)
Kurz byl zahájen kurzu ve středu 26. září 2018 ve 14:00 h
Předpokládaný termín ukončení kurzu profesními zkouškami dne 2. a 3. 4., dále 9. 4. 2019


4/ Malíř a lakýrník (Malíř, Lakýrník a natěrač, Tapetář)
Kurz byl zahájen v úterý 11. září 2018 ve 14:00 h
Předpokládaný termín ukončení kurzu dvoudenními profesními zkouškami dne 10. a 11. 4. 2019,15. a 16. 4. 2019, 25. a 26. 4. 2019


5/ Instalatér (Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Topenář, Montér vnitřního rozvodu plynu)
Kurz byl zahájen v pondělí 17. září 2018 ve 14:00 h
Výuka teorie se koná v budově Akademie řemesel Praha; praxe probíhá v areálu odloučeného pracoviště školy, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník.
Předpokládaný termín ukončení nového kurzu profesními zkouškami: dne 15. 4. se píší testy )3 X 120 minut) a dále zkoušky pokračují 24., 26. 4. a 29. 4. 2019.

6/ Strojní mechanik (Montér ocelových konstrukcí Opravář strojů a zařízení, Zámečník)
Kurz byl zahájen v úterý 18. září 2018 ve 14:00 h
Předpokládaný termín ukončení nového kurzu profesními zkouškami 23. 4., 25. 4., 30. 4. 2019


7/ Hrobník
Termín z
ahájení nového kurzu: v pátek 12. dubna v 8:00 h. Výuka pokračuje dále 13., 14., 26 a 27. dubna 2019 vždy od 8:00 h. Kurz bude ukončen profesní zkouškou v neděli 28. dubna 2019.

Výuka a profesní zkouška bude probíhat v areálu odloučeného pracoviště školy, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník.

8/ Montér suchých staveb
Kurz byl zahájen ve čtvrtek 11. října 2018 v 14:00 hodin.
Předpokládaný termín ukončení nového kurzu profesní zkouškou se připravuje.


9) Elektrikář-silnoproud (Montér elektrických instalací, Montér elektrických sítí, Montér elektrických rozvaděčů, Montér slaboproudých zařízení, Montér hromosvodů)
Kurz byl zahájen v úterý 18. září 2018 ve 14:00 h
Předpokládaný termín ukončení nového kurzu profesními zkouškami 21.,23.,27., 29., 30. 5. 2019


10)
Podlahář (Podlahář laminátových podlah, Podlahář povlakových podlah, Podlahář dřevěných podlah)

Termín zahájení kurzu v úterý 15. listopadu 2018 ve 14:00 h

Předpokládaný termín ukončení nového kurzu profesními zkouškami 24. a 25. 4. 2019 (dřevěné podlahy), 29. a 30. 4. 2019 (povlakové podlahy), 2. 5. 2019 (laminátové podlahy)

 

11) Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 
Nově nabízíme pedagogům a ostatním uchazečům akreditovaný vzdělávací kurz vedoucí ke zkoušce před autorizovanou osobou podle zákona 179/2006 Sb. k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu podle standardu Národní soustavy kvalifikací (NSK).
Termín zahájení kurzu: 31. ledna 2019 v 8:30 hodin (v 8:15 h prezence uchazečů)
Pokračování kurzu - vždy v čase 8:30 - 15:30 hodin: 7. a 28. února 2019, 7., 14., 21. a 28. března 2019, 4., 11., 18. a 25. dubna 2019; ukončení kurzu dne 16. května 2019. Termín profesní zkoušky bude 31. května 2019 od 7:30 hod.

Uchazeč je povinen před vykonáním zkoušky zpracovat vlastní portfolio kariérového poradce, kterým dokládá svoji kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty. Portfoliem dokládá své znalosti a dovednosti. Portfolio doručí uchazeč nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky autorizované osobě.

12/ Montér zateplovacích systémů (doporučujeme k rozšíření odbornosti zedníků a MSS)
Předpokládaný termín zahájení nového kurzu: září 2019
Zahájení kurzu se koná v budově Akademie řemesel Praha.

13/ Jednodenní školení hrobníků a správců pohřebišť
Realizujeme školení jak v Praze, tak i na přání skupiny uchazečů mimo Prahu (po celé ČR). Minimální počet uchazečů: 8; nahlášeno nyní 2. Předpokládaný termín školení je jaro 2019.

14/ Stavitel podzemní hrobky (možno splnit i v návaznosti na kurz hrobníka)
Realizujeme dle zájmu uchazečů, převážně pro absolventy kurzu hrobníka.
Zahájení kurzu, výuka a praxe bude probíhat v areálu odloučeného pracoviště školy, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník.
Termín konání profesní zkoušky: květen 2019


15/ Kurz pedagogického minima pro instruktory praktického vyučování ve firmě
Termín zahájení nového kurzu: květen 2019.
Po absolvování kurzu nabízíme instruktorům ve firmě získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor u poskytovatele praktického vyučování podle zákona 179/2006 Sb.  

Instruktor při praktickém vyučování pomáhá naplňovat obsah školního vzdělávacího programu. Klademe tedy patřičný důraz na dostatečné kompetence instruktora a realizujeme proškolení instruktorů v rozsahu kurzu „Instruktor praktického vyučování" pilotovaného v projektu Pospolu, ve kterém získávají instruktoři praktického vyučování potřebné znalosti právních předpisů a základních pedagogických dokumentů, znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie a metodiky odborného výcviku, seznámí se s ověřenými pedagogickými zkušenostmi a dovednostmi, s organizací a formou odborného výcviku, s povinnou dokumentací, s prevencí patologických jevů a se zásadami BOZP. Po absolvování kurzu nabízíme instruktorům ve firmě získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor u poskytovatele praktického vyučování.


16/ Školení a certifiakce RIGIPS

Certifikace - v uvedených termínech - začátek vždy v 8:45 hodin.
Cena 2300 Kč za jeden certifikát (pro 1 - 2 osoby); platba hotově na místě.

Potřebné dokumenty na školení (2 čestná prohlášení, 2 referenční stavby, výpis z OR (pokud máte) nebo ŽL); naleznete zde: http://www.rigips.cz/technicka-podpora/certifikace-montaznich-firem-na-konstrukce-suche-vystavby-rigips-vcetne-konstrukci-protipozarnich/

Cena školení:
1 - denní školení (6 hodin) – 1000 Kč/osobu
2- denní školení (2 dny po 6 hodinách) – 2000 Kč/osobu
5- denní školení (5 dnů po 6 hodinách) – 5000 Kč/osobu
Odpovědná osoba pro organizaci školení a certifikace:
Ing. Pavlína Kmochová, tel: 244 007 215, e-mail: pkmochova@zelenypruh.cz

17/ VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ

Pořádáme školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice dle Vyhlášky číslo 50/1978 Sb. Obsah školení a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným nebo budoucí zařazením, kterou uchazeč o vydání osvědčení zastává. Tedy na problematiku činnosti, kterou uchazeč vykonává. S ohledem na požadovaný stupeň (paragraf) kvalifikace dle vyhlášky číslo 50 / 1978 Sb.

Co nebudete znát, to není problém, Vaše vědomosti doplníme a rozšíříme.

Nabízíme školení a přezkoušení pro následující kvalifikace dle Vyhlášky 50/1978 Sb. (nn - do 1000 V):
Poznámka: školení pro vn - nad 1000 V - s příplatkem 300 Kč.

§ 4 - pracovníci poučení
§ 5 - pracovníci znalí
§ 6 - pracovníci pro samostatnou činnost
Délka školení: 4 hodiny
Cena kurzu - §4: 800 Kč/ 1 osobu
Cena kurzu - §5, §6: 1000 Kč/ 1 osobu


§ 7 a 8 - pracovníci pro řízení
Délka školení: 6-7 hodin
Cena kurzu (§7, §8): 1200 Kč/ 1 osobu
Termíny se vypisují dle zájmu uchazečů, školení je jednodenní včetně zkoušky - nabízíme možnost domluvy individuálního termínu po předchozí telefonické dohodě na tel: 244 007 316 či 244 007 308  - pan Josef Nerad, revizní technik

Doklady ke zkouškám dle Vyhlášky 50/1978 Sb. bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

1. Doklad o vzdělání v oblasti elektrotechniky (výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)
2. Staré osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb.(pokud bylo vydáno)
3. Potvrzení praxe dle požadavku vyhlášky 50/1978 Sb.(OSVČ stačí bod 2)
4. Adresa trvalého bydliště, datum narození (doklad totožnosti)
5. Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na el. zařízení a ve výškách

Rozdělení kvalifikací dle Vyhlášky 50/1978 Sb.:

Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání mohou nabýt tyto kvalifikace:
§ 3 - pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.
§ 4 - pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.
Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním mohou získat tyto kvalifikace:
§ 5 - pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku ve stanoveném rozsahu.
§ 6 - pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro samostatnou činnost.
§ 7 a 8 - pracovníci pro řízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro
- řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti (§ 7),
- řízení činnosti a navíc pro řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení činnosti dodavatelským způsobem (§ 8 odst.1),
- řízení činnosti a navíc pro řízení provozu u pracovníků pro řízení provozu (§ 8 odst.1).
§ 9 - pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru.
§ 10 - pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.
§ 11 - zvláštní případy jsou určeny pro - absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol, - pracovníky vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, - učitele, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím

Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky uvedené v jednotlivých paragrafech Vyhlášky 50/1978 Sb.:

Zápočet doby praxe dle paragrafu vyhlášky:
pro §6

činnost

vzdělání

praxe

na elektrických zařízeních do 1000V

vyučení,SO,ÚSO,VŠ

1 rok

na elektrických zařízeních nad 1000V

vyučení, SO, ÚSO, VŠ

2 roky

 

pro §7

činnost

vzdělání

praxe

na elektrických zařízeních do 1000V

vyučení

2 roky

SO, ÚSO, VŠ

1 rok

na elektrických zařízeních nad 1000V

vyučení

3 roky

SO, ÚSO, VŠ

2 roky

 

pro §8

činnost

vzdělání

praxe

na elektrických zařízeních do 1000V

vyučení, SO

6 let

ÚSO

4 roky

2 roky

na elektrických zařízeních nad 1000V

vyučení, SO

7 let

ÚSO

5 let

3 roky


Doba praxe dle vyhlášky 50 získaná před více než pětiletým přerušením, se započítává do celkové doby praxe jen polovinou.

Máte jakýkoliv dotaz?

Kontaktujte prosím vedoucí vzdělávání dospělých PaedDr. Ivanu Nechvátalovou, tel. 244 007 216, mobil: 605 388 098 (každý všední den od 8 do 15 hodin), případně napište: inechvatalova@zelenypruh.cz.

Pro přezkoušení § 7,8 a 9 vyhlášky 50/1978 Sb. můžete kontaktovat i přímo Elektrotechnický Svaz Český (v budově školy) na telefonu: 244 464 649.