Informace o škole

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu nabízí technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Kromě kvalitní výuky potřebných teoretických znalostí škola klade důraz na získání náležitých odborných kompetencí využitelných v profesním životě. Škola realizuje praktické vyučování v moderně vybavených dílnách a výukových polygonech včetně zajištění odborného výcviku v reálném prostředí spolupracujících firem.

V budově školy se nachází autoškola a svářečská škola, které slouží žákům k získání řidičského oprávnění a oborově zaměřených svářecích kurzů. Během studia mohou žáci získat Certifikát ECDL. Čerstvým absolventům elektrotechnických oborů je následně školou nabídnuto za výhodných podmínek školení a přezkoušení Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pro absolventy a veřejnost škola nabízí v rámci zvyšování odborného vzdělání denní i dálkovou formu zkráceného a nástavbového studia a řadu rekvalifikačních kurzů, kde si lze rozšířit dosažené vzdělání o další výuční list v jiném oboru vzdělání či maturitu.

Pro žáky je zajištěno kvalitní vzdělávání a pro mimopražské žáky ubytování v domově mládeže. O zdraví žáků pečuje praktický lékař a stomatolog přímo v budově školy. Školní poradenské pracoviště nabízí žákům i jejich rodinám pomocnou ruku při řešení výchovných problémů. Směrem k žákům a rodičovské veřejnosti je na škole zaměřena pomoc školního psychologa a etopeda, PhDr. Michala Koláře.

Nové logo a nový název školy - Akademie řemesel Praha - odráží naši snahu o zajištění vysoké kvality řemeslného vzdělávání a stoprocentní uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Dnes platí dvojnásob: „Řemeslo má a bude mít zlaté dno!". Naši absolventi, kteří pracují v renomovaných firmách v ČR i zahraničí, jsou toho důkazem.

 

Informace o povinném subjektu