Organizace školního roku

Zahájení školního roku: 

4.9.2017 sudý týden A nástup 1.ročníků bez nástavbového studia a dálkového studia, pohovory s žáky s odlišným mateřským jazykem.

5.9.2017 nástup ostatních ročníků A/B týdne + 1. a 2. ročník nástavbového studia, třídnické hodiny

6.9.2017 14,55 hodin nástup všech žáků dálkového studia

Důležité upozornění pro žáky cizince:

Podmínkou zahájení studia na škole je vaše účast na seznamovací schůzce dne 1.9.2017 od 8,00 hodin ve vestibulu budovy teorie.

 

Adaptační kurz

Místo konání: RS Svor u Nového Boru

Termín: 5.-8.9.2017

Sraz 5.9. v 8:00 před školou!

Dne 4.9. při nástupu do školy odevzdají žáci vyplněné formuláře viz. níže:

Dokumenty k adaptačnímu kurzu:
 
1. pololetí:
 

Interkulturní vzdělávací kurz pro žáky 1. ročníků ( s výučním listem): 5. 9. - 8. 9. 2017
Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníků - základní informace: čtvrtek 21. 9. 2017

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.10.2017 a pátek  27.10.2017
Třídní schůzky rodičů za 1. čtvrtletí školního roku: úterý 14. 11. 2017 Rozpis učeben
Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2017-  úterý 2. 1. 2018
Vyučování začíná: ve středu 3. 1. 2018
Ukončení 1. pololetí: středa 31. 1. 2018
Dny ředitelského volna: pátek 29. 9. 2017
 
 
 2. pololetí
 
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018
Ples AŘP SŠtechnické – Radiopalác, Praha 2: čtvrtek 1. 2. 2018
Jarní prázdniny: 5. 2. - 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3. – pátek 30.3.2018
Třídní schůzky rodičů za 3. čtvrtletí školního roku: čtvrtek 19. 4. 2018
Ukončení 2. pololetí: pátek 29. 6. 2018
 

Hlavní prázdniny: pondělí 2.7. - pátek 31. 8. 2018
Období školního roku 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018

 

 

Časový rozpis hodin - škola - denní studium

0. hod - 07:10 - 07:55
1. hod - 08:00 - 08:45
2. hod - 08:50 - 09:35
3. hod - 09:55 - 10:40
4. hod - 10:45 - 11:30
5. hod - 11:35 - 12:20
6. hod - 12:25 - 13:10
7. hod - 13:15 - 14:00

 

Časový rozpis hodin - škola - dálkové studium

  9. hod - 14:55 - 15:40
10. hod - 15:45 - 16:30
11. hod - 16:40 - 17:25
12. hod - 17:30 - 18:15
13. hod - 18:20 - 19:05

 

 

Časový rozpis hodin - odborný výcvik

Ročník:
1.
2. – 4.

Dopoledne:
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00

Přestávka:
11:00 – 11:30
11:00 – 11:30

Odpoledne:
11:30 – 13:30
11:30 – 14:30