Přijímací řízení - přijímačky

Přijímací řízení pro školní rok 2018 - 2019 pokračuje

Ke studiu je možné i nadále podávat přihlášky do naplnění kapacity jednotlivých oborů.
Všichni absolventi, kteří úspěšně zakončí studium, mohou najít své pracovní uplatnění u partnerských firem školy.

 

Konkrétní informace ohledně volných míst do jednotlivých oborů vzdělání Vám poskytne studijní oddělení:

  • pro maturitní obory, obory s výučním listem a zkrácené studium v denní formě studia - telefon 244 007 221 nebo 731 652 971
  • pro nástavbové studium - denní i dálková forma a zkrácené studium v dálkové formě studia - telefon 244 007 129 nebo 731 652 988

 

Soubory ke stažení

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání

Všeobecné informace pro přijímání na střední školy