Přijímací řízení - přijímačky

Zde pro Vás zveřejňujeme základní informace o chystaném přijímacím řízení na školní rok 2018/2019 spolu s přehledem počtu přijímaných žáků pro jednotlivé obory naší školy.


Termín pro odevzdání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení ke studiu všech oborů a forem studia je do 1. března 2018.

 

Přijímací zkoušky se do tříletých učebních oborů nekonají.


Termíny jednotných písemných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia v 1. kole jsou 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018 - podrobnější informace naleznete zde.

 

KRITÉRIA pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

Kritéria pro 3leté učební obory
Kritéria pro 4leté maturitní obory
Kritéria pro nástavbové studium
Kritéria pro zkrácené studium

 

Otevírané obory a předpokládané počty přijímaných žáků do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019:

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2018 -19

 

Soubory ke stažení

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání

Všeobecné informace pro přijímání na střední školy