Přijímací řízení - přijímačky

 

Zde pro Vás zveřejňujeme základní informace o přijímacím řízení na školní rok 2019 / 2020 spolu s přehledem počtu přijímaných žáků pro jednotlivé obory naší školy.

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 


Termín pro odevzdání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení ke studiu všech oborů a forem studia je do 1. března 2019.

 

Přijímací zkoušky se do tříletých učebních oborů nekonají.

 
Jednotná přijímací zkouška (koná se formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) je stanovena pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia v řádném termínu 1. kola na pátek 12. dubna 2019 a pondělí 15. dubna 2019.

 

KRITÉRIA pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019 / 2020 

Otevírané obory a předpokládané počty přijímaných žáků do 1. ročníků pro školní rok 2019 / 2020:

Soubory ke stažení

• Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání

Všeobecné informace pro přijímání na střední školy