Přijímací řízení - přijímačky

Přijímání žáků do prvních ročníků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2017 - 2018

 

Nabízíme poslední volná místa do učebních i studijních oborů.


Konkrétní informace ohledně volných míst do jednotlivých oborů vzdělání Vám poskytnou:


- pro maturitní obor, obory s výučním listem a zkrácené jednoleté studium - denní forma studia
          paní N. Štěpánková - telefon 244 007 221 nebo 731 652 971

- pro nástavbové studium - denní i dálková forma a zkrácené dvouleté studium - dálková forma studia
          slečna K. Čvandová - telefon 244 007 129 nebo 731 652 988

 

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání