Přijímací řízení - přijímačky

Zde pro Vás zveřejňujeme základní informace o přijímacím řízení na školní rok 2018/2019 spolu s přehledem počtu přijímaných žáků pro jednotlivé obory naší školy.


Termín pro odevzdání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení ke studiu všech oborů a forem studia byl do 1. března 2018.

 

Přijímací zkoušky se do tříletých učebních oborů nekonají.


Termíny jednotných písemných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia v 1. kole jsou 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018 - podrobnější informace naleznete zde.

 

KRITÉRIA pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

Kritéria pro 3leté učební obory
Kritéria pro 4leté maturitní obory
Kritéria pro nástavbové studium
Kritéria pro zkrácené studium

 

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno po ukončení 1. kola pro obory, kde nedojde k naplnění stavu žáků otevíraných oborů (sledujte naše webové stránky).

 

Otevírané obory a předpokládané počty přijímaných žáků do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019:

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2018 -19

 

Soubory ke stažení

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání

Všeobecné informace pro přijímání na střední školy