Instruktor u poskytovatele praktického vyučování

Instruktor u poskytovatele praktického vyučování
Kód oboru: 75-016-N
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů

Profesní kvalifikace instruktor u poskytovatele praktického vyučování

 

Přihláška ke zkoušce

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Kód NSK: 75-016-N
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5
Vstupní kvalifikace uchazeče: minimálně střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti, ve které bude působit jako instruktor praktického vyučování. Tuto oblast uchazeč specifikuje při podání přihlášky ke zkoušce autorizované osobě (např. oblast strojírenství, gastronomie, obchod) z důvodu zaměření modelových situací autorizovanou osobou na oblast působení uchazeče. Získání této profesní kvalifikace neopravňuje k výkonu profese učitele.

Jedná se o vzdělávací přípravný kurz k získání profesní kvalifikace, jehož cílem je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování, kód: 75-016-N, dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Vzdělávání v rekvalifikačním kurzu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická

Zástupce autorizované osoby: Ing. Aleš Loveček, učitel odborných předmětů na Akademii řemesel Praha - SŠT

Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje přípravný vzdělávací program v celkovém rozsahu 40 hodin jako přípravu na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování (kód: 75-016-N), dle zákona č. 179/2006 Sb.

S oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba uchazeči zpracování písemné práce - tematického plánu pro odborný výcvik a přípravu na vyučovací jednotku. Tematický plán připravený na jeden měsíc bude vycházet z konkrétního ŠVP. Na základě plánovaných činností uvede uchazeč i metody výuky pro osvojování očekávaných výsledků, zpracuje ukázku přípravy na cyklus vyučování na pracovišti. Zpracovanou písemnou práci v rozsahu minimálně 3 stran uchazeč předloží a prezentuje u zkoušky v rámci ověřování kritérií e) a f) kompetence Orientace v organizaci praktického vyučování ve středních odborných školách a v práci s pedagogickými dokumenty. Na její zpracování má uchazeč alespoň dva týdny.

Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu 40 hodinová dotace:
Uchazeč absolvuje přípravný vzdělávací program v celkovém rozsahu 40 hodin (24 hodin prezenční a 16 hodin distanční forma). Získá potřebné studijní materiály. Tři dny prezenční výuky jsou ukončené znalostním testem.

Cena kurzu a profesní zkoušky před autorizovanou osobou: 9 000 Kč
Částka zahrnuje: 3 000 Kč za kurz, 6 000 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou.

Cena samotné zkoušky před autorizovanou osobou: 6 000 Kč - uchazeč, který má praxí již získané dovednosti z oboru a spolupráce se zajištěním odborného výcviku v reálném prostředí firmy, se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu.

Jak se přihlásit na profesní kvalifikaci?

  1. Oslovit oddělení vzdělávání dospělých na Akademii řemesel Praha - SŠT a evidovat se jako uchazeč o profesní kvalifikaci,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy 7 dní před konáním kurzu),
  3. absolvovat přípravný vzdělávací kurz, 
  4. zpracovat a před zkouškou odevzdat tematický plán pro odborný výcvik a přípravu na vyučovací jednotku,
  5. úspěšně složit profesní zkoušku.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme vždy dva kurzy (v 1. a 2. pololetí školního roku dle počtu přihlášených uchazečů).

Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky.
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Instruktor u poskytovatele praktického vyučování – hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1356-Instruktor_u_poskytovatele_praktickeho_vyucovani/revize-1690/hodnotici-standard

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.