Školní psycholog

Výskyt šikany v českých školách (Šikana v ČR)

Tři reprezentativní výzkumy v rozpětí let 2000 až 2005 ukazují, že je v ČR šikanováno přibližně 40 % žáků na základních školách. Empirické zkušenosti odborníků a dílčí výzkumná šetření nasvědčují, že nepříznivá situace je i na speciálních a středních školách. Prakticky to znamená, že školní šikanování, ať si to přiznáme či nikoliv, je závažný celospolečenský problém, který by měl být neodkladně řešen.
Případné zpochybňování výsledků je tragické. V této situaci není důležité, zda je zasaženo o 10% dětí více či méně. Je zřejmé, že tento problém existuje. Týká se velkého množství dětí, většího než 40%, protože šikana poškozuje nejen oběti, ale i agresory, a dokonce i svědky tohoto krutého bezpráví. Zároveň je zřejmé, že problém není řešen, a zejména že pedagogové nejsou na jeho řešení vůbec připraveni.
Rodiče by měli vědět, že šikana se v počáteční podobě vyskytuje více či méně všude.
Ředitelé, kteří tvrdí, že u nich šikana nebyla a není, zametají problém pod koberec. Rodiče by se měli ptát vedení škol, zda mají program proti šikanování a podle toho posuzovat, zda je škole bezpečno či není.

Situace na naší škole

Na naší škole problém šikanování nepodceňujeme. Máme účinný minimální program proti šikanování, jehož součástí je vzdělávání všech pedagogů a spolupráce s rodiči.
Náš skolní psycholog:

PaedDr. Michal Kolář
e-mail: mkolar@zelenypruh.cz
telefon: 244 007 006 , 737 436 120
vedoucí školního poradenského pracoviště
 

Více informací o problematice

Koho problematika školního šikanování zajímá, nalezne více informací na stránkách OS Společenství proti šikaně www.sikana.org