Maturita a jednotné závěrečné zkoušky

MATURITA 2019

Pro informace se obraťte na tel. číslo 731 652 988 - Klára Čvandová

TERMÍNY MATURITY

Podrobný časový harmonogram PP a DT: Rozpis PP a DT Rozpis PP a DT [378.21 kB]

 

Přihlášky k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2019 budou přístupné od 13. listopadu a je nutné je včetně případných doporučení ŠPZ odevzdat nejpozději 3.12.2018.
Případná doporučení ŠPZ odevzdaná později než 3.12.2018 nebudou použita u maturitní zkoušky JARO 2019.
 

 


PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - PÍSEMNÁ

 Písemná práce z odborného předmětu - 3.4.2019   (N2.A, V3.A, V3.B)       

Obsah a způsob hodnocení: Praktická maturitní zkouška písemnou formouPraktická maturitní zkouška písemnou formou [1062.24 kB]

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - V DÍLNÁCH

4.-5.4.2019  (L4.B - MIEZ)      

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 20.-24.5.2019 (konkrétní rozpis se vytváří až po ukončení klasifikace maturitních ročníků) 

 

 

Podklady a otázky k maturitní zkoušce

 Informace k maturitě z cizího jazyka:

 Seznam všeobecných a odborných témat pro 3. část ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka (497.25 kB)

Témata úloh pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazykaTémata úloh pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazyka [79.13 kB]

Informace k maturitě z předmětu Český jazyk a literatura a seznamy povinné četby:

Český jazyk a literatura-informace o MZČeský jazyk a literatura-informace o MZ [126.24 kB]

Seznam maturitní četby 2018/19Seznam maturitní četby 2018/19 [464.1 kB]

Seznam studentské četby Seznam studentské četby [12.57 kB]

 

 

Tématické okruhy ELT

Pro MIEZ - ELT Miez 2019ELT Miez 2019 [210.89 kB]

Ostatní obory - ELT bez miez 2019ELT bez miez 2019 [209.28 kB]

Tématické okruhy SPE

SPESPE [829.19 kB]

 

JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

TERMÍNY  ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK 2019

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA                   3. 6. 2019

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA               4. - 6. 6. 2019

STUDIJNÍ VOLNO                        7. - 12. 6. 2019

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                        13. - 14. 6. 2019

 

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY

1. TERMÍN

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA             16. 9. 2019

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA         17. - 19. 9. 2019

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   20. a 23. 9. 2019

2. TERMÍN

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA              2. 12. 2019

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA          3. - 5. 12. 2019

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   6. 12. 2019

 Podmínky pro konání ZZK:

1) Řádné ukončení vzdělávání v závěrečném ročníku příslušného oboru školního roku 2018/19.

2) V případě náhradního nebo opravného termínu ZZK včas podat ŽÁDOST O VYKONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OPRAVNÉM / NÁHRADNÍM TERMÍNU v zákonném termínu, tedy nejméně měsíc před zahájením zkouškového období (to je do 16. 8. 2019).

3) Zkoušku v náhradním termínu je ze zákona žákům stanovena. Zpravidla jde o zářijový termín. Pouze v případě omluvy ze závažných důvodů lze přesunout termín na prosinec. Pokud se žák nedostaví a řádně neomluví svou neúčast na řádném nebo náhradním termínu, termínu mu propadá a zbývá již pouze 1. a 2. opravný termín.

 Přihláška:

Žádost o vykonání opravné/náhradní JZZK:[280.64 kB][165.86 kB]

Žádost o vykonání závěrečné zkoušky - VZOR_(rekvalifikace):Žádost o vykonání závěrečné zkoušky-vzor-rekvalifikace[12.11 kB]    Žádost o vykonání závěrečné zkoušky-vzor-rekvalifikace[775.57 kB]

 Rozvrh:

Písemná část:    3. 6. 2019 - zahájení v 8. 00 v učebnách dle rozpisu viz květen 2019
Praktická část:   4. - 6. 6. 2019 - konkrétní obory ve dnech a dílnách dle informací v průběhu května
Ústní část:         13. a 14. 6. 2019 - místo a hodina konání dle rozpisu viz květen/červen 2019

 Rozpis jednotných závěrečných zkoušek: bude doplněno

- Písemná zkouška začíná v Po 3. 6. 2019 v 8.00h. Již před osmou se dostavte do budovy teoretické výuky, kde v přízemí bude rozcestník do příslušných učeben.

- Po čase zahájení zkoušky nebude nikdo další připuštěn. Plánujte svou cestu a příchod s rozvahou.

 ÚSTNÍ ZKOUŠKA 13. a 14. 6. 2019 - ROZPIS UČEBEN bude doplněn

 - přijďte v dostatečném předstihu před začátkem zkoušky dané komise
 - pozdní příchody bez předchozí odůvodněné omluvy se netolerují
 - vždy včas telefonujte nebo pište pověřené osobě
 - termín, na který se nedostavíte, propadá
 

učebna: U 21

zkušební komise -:     7.45 - 9.40 - F1.A - Tesař + D3.B - Instalatér + S3.B - Strojní mechanik

zkušební komise -:         9.45 - 12.30 - R - Zedník (vzhledem k počtu účastníku na písemné části předpokládaný konec v 11.30)

 

Případné dotazy na číslech:

244 007 012; mobil: 778 722 478 (Ing. arch. Woth - teoretické vyučování)

244 007 200; mobil: 731 940 874 (Bc. Novák - praktické vyučování)