Maturita a jednotné závěrečné zkoušky

MATURITA 2019

 

TERMÍNY MATURITY

Přihlášky k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2019 očekáváme opět v půlce listopadu. 
 

V mimořádné situaci se obraťte na tel. číslo 731 652 988 - Klára Čvandová


PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

 


PÍSEMNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI

                     

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 

Podklady a otázky k maturitní zkoušce

 

Seznam všeobecných a odborných témat pro 3.částSeznam všeobecných a odborných témat pro 3.část ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka [319.75 kB]

Témata úloh pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazykaTémata úloh pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazyka [79.13 kB]

Informace k maturitě z předmětu Český jazyk a literatura a seznamy povinné četby:

Český jazyk a literatura-informace o MZČeský jazyk a literatura-informace o MZ [126.24 kB]

Seznam maturitní četby 2018/19Seznam maturitní četby 2018/19 [464.1 kB]

Seznam četby žáka 

 

Informace k předmětu Elektrotechnika a Speciální elektrotechnika:

Maturitní otázky ELT MIEZMaturitní otázky ELT MIEZ [212.07 kB]

Maturitní otázky ELTMaturitní otázky ELT [210.98 kB]

Maturitní otázky SPEMaturitní otázky SPE [452.34 kB]

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky 

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky [2910.71 kB]

 

JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

TERMÍNY  ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK 2017 - 2018

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA                   1. 6. 2018

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA               4. - 6. 6. 2018

STUDIJNÍ VOLNO                        7. - 12. 6. 2018

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                        13. - 14. 6. 2018

 

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY

1. TERMÍN

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA             17. 9. 2018

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA         18. - 20. 9. 2018

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   21. - 24. 9. 2018

2. TERMÍN

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA              3. 12. 2018

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA          4. - 6. 12. 2018

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   7. 12. 2018

 Podmínky pro konání ZZK:

1) Řádné ukončení vzdělávání v závěrečném ročníku příslušného oboru školního roku 2017/18.

2) V případě náhradního nebo opravného termínu ZZK včas podat ŽÁDOST O VYKONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OPRAVNÉM / NÁHRADNÍM TERMÍNU v zákonném termínu, tedy nejméně měsíc před zahájením zkouškového období (to je do 18. 8. 2018).

3) Zkoušku v náhradním termínu je ze zákona žákům stanovena. Zpravidla jde o zářijový termín. Pouze v případě omluvy ze závažných důvodů lze přesunout termín na prosinec. Pokud se žák nedostaví a řádně neomluví svou neúčast na řádném nebo náhradním termínu, termínu mu propadá a zbývá již pouze 1. a 2. opravný termín.

 Přihláška:

Žádost o vykonání opravné/náhradní JZZK:[280.64 kB][165.86 kB]

Žádost o vykonání závěrečné zkoušky - VZOR_(rekvalifikace):Žádost o vykonání závěrečné zkoušky-vzor-rekvalifikace[12.11 kB]    Žádost o vykonání závěrečné zkoušky-vzor-rekvalifikace[775.57 kB]

 Rozvrh:

Písemná část:    3. 12. 2018 - zahájení v 8. 00 v učebnách dle rozpisu viz níže
Praktická část:   4. - 6. 12. 2018 - konkrétní obory ve dnech a dílnách dle informací v průběhu listopadu
Ústní část:         7. 12. 2018 - místo a hodina konání dle rozpisu viz níže

 Rozpis jednotných závěrečných zkoušek: bude doplněno

- Písemná zkouška začíná 3. 12. 2018 v 8.00h.

- Po čase zahájení zkoušky nebude nikdo další připuštěn. Plánujte svou cestu a příchod s rozvahou.

 ÚSTNÍ ZKOUŠKA 7. 12. 2018 - ROZPIS UČEBEM

 - přijďte v dostatečném předstihu před začátkem zkoušky dané komise
 - pozdní příchody bez předchozí odůvodněné omluvy se netolerují
 - vždy včas telefonujte nebo pište pověřené osobě
 - termín, na který se nedostavíte, propadá
 

učebna: -

zkušební komise -:     8.00 - 11.30 - R - Zedník + R a D3.B - Instalatér

zkušební komise -:         11.30 - 13.55 - T3.B - Podlahářské práce + Z3.B - Malířské a natěračské práce a Stravovací a ubytovací služby

 

učebna: -

zkušební komise -:            8.00 - 9.30 - E3.B a F2.S - Elektrikář - silnoproud

zkušební komise -:            9.30 - 11.45 - R - Malíř a lakýrník + R a F2.T - truhlář + F1.A - Tesař

zkušební komise -:            11.45 - 15.00 - A3.B a F1.B - Mechanik opravař motorových vozidel + S3.B - Strojní mechanik a Strojník

 

Případné dotazy na číslech:

244 007 012; mobil: 778 722 478 (Ing. arch. Woth - teoretické vyučování)

244 007 200; mobil: 731 940 874 (Bc. Novák - praktické vyučování)