Maturita a jednotné závěrečné zkoušky

MATURITA

Přihlašování podzim 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci odevzdat nejpozději do 25. června 2018 řediteli své školy.
Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 11. červnu 2018).

PŘIHLÁŠKA: Přihláška k maturitní zkoušce Přihláška k maturitní zkoušce [200.88 kB]

 

TERMÍNY MATURITY PODZIM 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a ti, kteří chtějí v jarním zkušebním období konat zkoušku v opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 1. prosince 2017 řediteli své školy.

Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 15. listopadu 2017). Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu.

V mimořádné situaci se obraťte na tel. číslo 731 652 988 - Klára Čvandová


PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

3.-5.9.2018 


PÍSEMNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI

 6.9.2018 - od 8:00                        

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 10.-12.9.2018 (rozpis bude vyvěšen poslední týden v srpnu) 

 

Seznam všeobecných a odborných témat pro 3.částSeznam všeobecných a odborných témat pro 3.část [319.75 kB]

Témata úloh pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazykaTémata úloh pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazyka [79.13 kB]

Informace k maturitě z předmětu Český jazyk a literatura a seznamy povinné četby:

Český jazyk a literatura-informace o MZČeský jazyk a literatura-informace o MZ [126.24 kB]

Školní seznam maturitní četby 2017/18Školní seznam maturitní četby 2017/18 [79.87 kB]

Žákovský seznam četby 2017/2018Žákovský seznam četby 2017/2018 [12.7 kB]

Žákovský seznam četby 2017/2018Žákovský seznam četby 2017/2018 [48.62 kB]

Informace k předmětu Elektrotechnika a Speciální elektrotechnika:

Maturitní otázky ELT MIEZMaturitní otázky ELT MIEZ [212.07 kB]

Maturitní otázky ELTMaturitní otázky ELT [210.98 kB]

Maturitní otázky SPEMaturitní otázky SPE [452.34 kB]

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky 

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky [2910.71 kB]

 

JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

TERMÍNY  ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK 2017 - 2018

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA                   1. 6. 2018

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA               4. - 6. 6. 2018

STUDIJNÍ VOLNO                        7. - 12. 6. 2018

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                        13. - 14. 6. 2018

 

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY

1. TERMÍN

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA             17. 9. 2018

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA         18. - 20. 9. 2018

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   21. - 24. 9. 2018

2. TERMÍN

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA              3. 12. 2018

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA          4. - 6. 12. 2018

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   7. 12. 2018

 Podmínky pro konání ZZK:

1) Řádné ukončení vzdělávání v závěrečném ročníku příslušného oboru školního roku 2017/18.
2) V případě náhradního nebo opravného termínu ZZK včas podat ŽÁDOST O VYKONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OPRAVNÉM / NÁHRADNÍM TERMÍNU v zákonném termínu, tedy nejméně měsíc před zahájením zkouškového období (to je do 18. 8. 2018).

 Přihláška:

Žádost o vykonání opravné/náhradní JZZK:[280.64 kB][165.86 kB]

Žádost o vykonání závěrečné zkoušky - VZOR_(rekvalifikace):[422.04 kB][12.1 kB]

 Rozvrh:

Písemná část:    17. 9. 2018 - zahájení v 7. 45 v učebnách dle rozpisu, který bude vyvěšen začátkem září
Praktická část:   18. - 20. 9. 2018 - konkrétní obory ve dnech a dílnách dle informací na počátku září
Ústní část:         21. - 24. 9. 2018 - místo a hodina konání pro jednotlivé komise dle rozpisu začátkem září

 Rozpis jednotných závěrečných zkoušek:

- bude doplněn po uzavření přihlašování na 1. opravný termín v průběhu srpna 2018

 

Případné dotazy na číslech:

244 007 012; mobil: 778 722 478 (Ing. arch. Woth - teoretické vyučování)

244 007 200; mobil: 731 940 874 (Bc. Novák - praktické vyučování)