Maturita a jednotné závěrečné zkoušky

TERMÍNY MATURITY JARO 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a ti, kteří chtějí v jarním zkušebním období konat zkoušku v opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 1. prosince 2017 řediteli své školy.

Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 15. listopadu 2017). Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu.

V mimořádné situaci se obraťte na tel. číslo 731 652 988 - Klára Čvandová


PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Datum konání PP z českého jazyka a literatury   11.4.2018

Datum konání PP z cizího jazyka                          2.5.-9.5.2018

Datum konání DT z cizího jazyka                          2.5.-9.5.2018

Datum konání DT z českého jazyka  a literatury   2.5.-9.5.2018

Datum konání DT z matematiky                            2.5.-9.5.2018


PÍSEMNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI

Datum konání PP z PZ                                           4.4.2018   (8:00-12:00)                            

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Datum konání praktické zkoušky                         5.4.-6.4.2018

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 Datum konání ústní zkoušky                           21.5.-28.5.2018

 

Seznam všeobecných a odborných témat pro 3.částSeznam všeobecných a odborných témat pro 3.část [319.75 kB]

Témata úloh pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazykaTémata úloh pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazyka [79.13 kB]

Informace k maturitě z předmětu Český jazyk a literatura a seznamy povinné četby:

Český jazyk a literatura-informace o MZČeský jazyk a literatura-informace o MZ [126.24 kB]

Školní seznam maturitní četby 2017/18Školní seznam maturitní četby 2017/18 [79.87 kB]

Žákovský seznam četby 2017/2018Žákovský seznam četby 2017/2018 [12.7 kB]

Žákovský seznam četby 2017/2018Žákovský seznam četby 2017/2018 [48.62 kB]

Informace k předmětu Elektrotechnika a Speciální elektrotechnika:

Maturitní otázky ELT MIEZMaturitní otázky ELT MIEZ [212.07 kB]

Maturitní otázky ELTMaturitní otázky ELT [210.98 kB]

Maturitní otázky SPEMaturitní otázky SPE [452.34 kB]

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky 

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky [2910.71 kB]

 
TERMÍNY  ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK 2017 - 2018

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA                   1. 6. 2018

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA               4. - 6. 6. 2018

STUDIJNÍ VOLNO                        7. - 12. 6. 2018

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                        13. - 14. 6. 2018

 

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY

1. TERMÍN

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA             17. 9. 2018

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA         18. - 20. 9. 2018

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   21. - 24. 9. 2018

2. TERMÍN

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA              3. 12. 2018

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA          4. - 6. 12. 2018

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   7. 12. 2018

 Podmínky pro konání ZZK:

1) Řádné ukončení vzdělávání v závěrečném ročníku příslušného oboru školního roku 2017/18.
2) V případě opakování ZZK z loňského roku platná žádost o opakování neúspěšné části ZZK podaná v zákonném termínu - nejméně měsíc před zahájením zkouškového období (to je do 30. 4. 2018)

 

ROZVRH:

Písemná část:    1. 6. - zahájení v 7. 45 v učebnách dle rozpisu
Praktická část:   4. - 6. 6. 2018
Ústní část:         13. - 14. 6. (rozpis bude k dispozici až po klasifikační poradě - 29. 5.)

 

Případné dotazy na číslech:

244 007 012; mobil: 778 722 478 (Ing. arch. Woth - teoretické vyučování)

244 007 200; mobil: 731 940 874 (Bc. Novák - praktické vyučování)