Maturita a jednotné závěrečné zkoušky

TERMÍNY MATURITY JARO 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a ti, kteří chtějí v jarním zkušebním období konat zkoušku v opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 1. prosince 2017 řediteli své školy.

Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 15. listopadu 2017). Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu.

V mimořádné situaci se obraťte na tel. číslo 731 652 988 - Klára Čvandová


PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Datum konání PP z českého jazyka a literatury   11.4.2018

Datum konání PP z cizího jazyka                          2.5.-9.5.2018

Datum konání DT z cizího jazyka                          2.5.-9.5.2018

Datum konání DT z českého jazyka  a literatury   2.5.-9.5.2018

Datum konání DT z matematiky                            2.5.-9.5.2018


PÍSEMNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI

Datum konání PP z PZ                                           3.4.2018                               

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Datum konání praktické zkoušky                         4.4.-5.4.2018

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 Datum konání ústní zkoušky                           21.5.-28.5.2018

 

Seznam všeobecných a odborných témat pro 3.částSeznam všeobecných a odborných témat pro 3.část [319.75 kB]

Témata úloh pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazykaTémata úloh pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazyka [79.13 kB]

 
TERMÍNY  ZÁVĚREČNÝCH  ZKOUŠEK 2016 - 2017

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA                   1. 6. 2017

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA               2. - 6. 6. 2017

STUDIJNÍ VOLNO                        7. - 12. 6. 2017

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                        13. - 14. 6. 2017

 

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY

1. TERMÍN

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA             18. 9. 2017

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA         19. - 21. 9. 2017

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   22. - 25. 9. 2017

2. TERMÍN

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA              4. 12. 2017

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA          5. - 7. 12. 2017

ÚSTNÍ ZKOUŠKA                   8. 12. 2017

 Podmínky pro konání ZZK:

1) Řádné ukončení vzdělávání v závěrečném ročníku příslušného oboru školního roku 2016/17.
2) V případě opakování ZZK z loňského roku platná žádost o opakování neúspěšné části ZZK podaná v zákonném termínu - nejméně měsíc před zahájením zkouškového období (to je do 30. 4. 2017)

 

ROZVRH:

Písemná část:    1. 6. - zahájení v 7. 45 v učebnách dle rozpisu
Praktická část:   2. - 6. 6.
Ústní část:         13. - 14. 6. (rozpis bude k dispozici až po klasifikační poradě - 24. 5.)

 

Případné dotazy na číslech:

244 007 003; mobil: 731 652 970 (Mgr. Pelcová - teoretické vyučování)

244 007 200; mobil: 731 940 874 (Bc. Novák - praktické vyučování)
Praha 13. 2. 2017 Mgr. V. Pelcová