FAQ - Často kladené otázky

Zájemci o studium

Nestihl/a jsem do stanoveného termínu podat přihlášku ke studiu. Mám ještě nějaké možnosti přihlášku podat?

Ano, máte možnosti. Kontaktujte studijní oddělení – Bc. Hukovou nebo pí. Strnadovou, tel. 244 007 221/ 731 652 971 (maturitní obory, obory s výučním listem a zkrácené jednoleté studium - denní forma studia) nebo sl. Čvandovou, tel. 244 007 129/ 731 652 988 (nástavbové studium - denní i dálková forma a zkrácené dvouleté studium -dálková forma studia).


Chtěl bych přestoupit na vaši školu, co pro to mohu udělat?

Kontaktujte Mgr. Pelcovou, tel. 244 007 003.


Na základní škole mám průměr „X, Y", jaké mám šance k přijetí na vaši školu?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na kritériích, stanovených pro konkrétní obor a kolo přijímacího řízení ředitelem školy a počtu zájemců o tento obor.


Je pravda, že žáci učebních oborů vaší školy mohou získat stipendium?

Ano, v učebních oborech denní formy vzdělávání mimo zkrácené formy studia nabízených naší školou s výjimkou oborů mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) a stravovací a ubytovací služby mohou žáci získat motivační stipendium.
Stipendium se skládá ze dvou částí: měsíční stipendium a pololetní bonusové stipendium za klasifikaci. Výše stipendií je závislá na výsledcích žáka ve vybraném předmětu, odborném výcviku, studijním průměru za pololetí, kázni a docházce do školy. Žák může získat až 12.000 Kč stipendia za rok (800,- Kč měsíčně a 2.000,- Kč za každé pololetí).
Další možností jsou finanční stipendia pro některé obory od společnosti Metrostav – viz Smluvní žáci Metrostavu.


Slyšeli jsme, že si žáci vaší školy mohou v průběhu studia „přivydělat" při praktickém vyučování?

Ano, je to pravda. V případě, že žáci při praktickém vyučování ve škole nebo na pracovištích spolupracujících firem provádějí tzv. produktivní činnost, která přináší příjem, obdrží za tuto činnost odměnu. Výše odměny v minulém školním roce činila až 3.500 Kč za měsíc. Na produktivní činnosti jsou zařazováni žáci zejména učebních oborů, zpravidla od 2. ročníku.

 

Mohu navštívit vaši školu a získat informace o studiu i v jiném termínu (mimo konání dnů otevřených dveří)?

 Ano, můžete navštívit kterékoliv pracoviště školy. Domluvte se však předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu s Bc. Bínovou – tel. 244 007 007, e-mail: kbinova@zelenypruh.cz.


Nabízí škola možnost ubytování žáků?

Ano, ubytování s možností celodenního stravování si můžete zajistit v domově mládeže, kontaktujte pí. Michaelu Novákovou, vedoucí Domova mládeže – tel. 241 490 005, nebo p. Hubáčka (vedoucího vychovatele) - tel. 241 490 026.

 

Současní studenti

Chtěl/a bych v rámci školy přestoupit na jiný obor, co pro to mohu udělat?

Kontaktujte Mgr. Pelcovou, tel. 244 007 003.

 

Absolventi

Ztratil jsem výuční list / maturitní vysvědčení, jaký je postup pro získání duplikátu, na koho se mohu obrátit?

Kontaktujte sekretariát školy - Ing. Vladimíru Karafiátovou, tel. 244 007 008.