Další informace

Bazén

Plavecký bazén (25 metrů) přímo v areálu školy je k dispozici jak pro širokou veřejnost, tak i pro účely tréninků a pořádání sportovních akcí. Plavecký bazén na...

Více

Archiv

Výběrové řízení - Oprava šaten bazénu a rekonstrukce šaten haly TVZ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Oprava šaten bazénu a rekonstrukce šaten haly TVZ...

Více

SRPŠ

SRPŠ je významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní programové cíle patří organizační a finanční podpora školy v oblasti výchovně vzdělávací, sportovní,...

Více

FAQ - Často kladené otázky

Zájemci o studium Nestihl/a jsem do stanoveného termínu podat přihlášku ke studiu. Mám ještě nějaké možnosti přihlášku podat? Ano, máte. Kontaktujte studijní...

Více

Školská rada

Podle § 167 a 168 zákona 561/2004, je při naší škole zřízena školská rada, která pracuje v tomto složení:...

Více

Veřejné zakázky

Aktuálně probíhající výběrová řízení:   Rekonstrukce podlahové krytiny haly TVZ Rekonstrukce podlahové krytiny haly TVZ - Výzva k podání nabídky - ZD...

Více

Dokumenty ke stažení

Připravili jsme pro Vás soupis hlavních domumentů, které si zde můžete stáhnout pro Vaši potřebu. Přijímací řízení: Přihláška ke studiu - denní studium - 3leté UO a...

Více

Domov mládeže

Domov mládeže se nachází v areálu odloučeného pracoviště, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník. V pěti patrech poskytujeme ubytování žákům a studentům středních a...

Více