Sdružení rodičů a přátel Akademie řemesel Praha - Střední školy technické

SRPŠ je významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní programové cíle patří organizační a finanční podpora školy v oblasti výchovně vzdělávací, sportovní, kulturní, reprezentační a společenské.

Finančními zdroji sdružení jsou členské příspěvky (zaměstnanců, rodičů a žáků školy) a sponzorské dary od partnerů školy. O nakládání s finančními příspěvky rozhoduje výbor sdružení.

Kontakty:

Tel.: 244 007 135

E-mail: info@srps-zelenypruh.cz

Dokumenty spojené s činností a fungováním sdružení jsou zveřejněny na stránkách SRPŠ:
http://www.srps-zelenypruh.cz/index.php/2013-09-05-17-34-58