Školská rada

Podle § 167 a 168 zákona 561/2004, je při naší škole zřízena školská rada, která pracuje v tomto složení:


                                                      Předseda:                                                Místopředsedkyně:                                                     Petr Havlíček                                           Ing. Danuše Černá

                                         phavlicek@zelenypruh.cz                                dcerna@zelenypruh.cz                                              605 294 478                                                    734 255 536


Zástupce MHMP:   Ing. Pivrnec Miroslav

Zástupce OU Praha 4:   Mgr. Petr Pravda

Zástupce rodičů:   Jan Gebauer

Zástupce žáků:   Ivan Povidajčík 3. ročník MIEZ