Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, pedagogům a vedení školy. Jeho hlavním smyslem je posílení výchovné a preventivní funkce školy. Jinak řečeno, úkolem je prohloubit individuální přístup k žákům, podpořit bezpečné klima ve třídách a pracovních skupinách, umožnit další krok při vytváření školního programu proti šikanování.

Pracovníci

Vedoucí školního poradenského pracoviště:
PaedDr. Michal Kolář – psychoterapeut, etoped
Tel.: +420 244 007 006, +420 737 436 120
Email: mkolar@zelenypruh.cz

PhDr. Alena Uváčiková – psycholožka
Tel.: +420 244 007 224, +420 775 621 227
Email: auvacikova@zelenypruh.cz

Mgr. Věra Pelcová – školní metodička prevence, kariérový poradce
Tel.: 244 007 003, +420 731 652 970
Email: vpelcova@zelenypruh.cz

Mgr. Tereza Králová – školní metodička prevence, zástupkyně ředitele
Tel.: +420 244 007 003, +420 775 858 638
Email: tkralova@zelenypruh.cz

Mgr. Eva Vekrbauerová – koordinátorka inkluze, speciální pedagožka
Tel.: 244 007 113
Email: evekrbauerova@zelenypruh.cz

Mgr. Ladislav Ondrášek – kooterapeut preventivně – výchovné skupiny
Tel.: +420 244 007 119
Email: londrasek@zelenypruh.cz