Veřejné zakázky

Aktuálně probíhající výběrová řízení:

Stavební opravy sociálního zařízení v Malé zasedací místnosti

  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Stavební opravy sociálního zařízení

 Stavební oprava a úpravy prostor v 1. patře věžového domu na Zeleném pruhu

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Stavební oprava a úpravy prostor

 
Pořízení 2 kusů pásových pil na kov ARG 220 plus

 Rozhodnutí o zrušení VZ - 2 Pásové pily na kov ARG 220 plus [40.88 kB]