Veřejné zakázky

Aktuálně probíhající výběrová řízení:

 

Oprava střešního pláště objektu šaten TVZ a střechy vstupního vestibulu školy

 Výzva k podání nabídky - Oprava střešního pláště šaten TVZ a střechy vstupního vestibulu školy - ZD

 Přílohy ZD - Oprava střešního pláště šaten TVZ a střechy vstupního vestibulu školy