Studentské průkazy ISIC na naší škole

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická nabízí svým studentům možnost výhodnějšího získání studentského průkazu ISIC.
ISIC karta je oficiálním průkazem studenta naší školy, prokazuje status studenta a zároveň se jedná o mezinárodně uznávaný studentský průkaz, který svého držitele opravňuje k získávání řady výhod, mezi které patří např.:

Vizuál ISIC Zelený pruh

- výhodné cestovní pojištění,

- slevy na autobusové a vlakové jízdné,

- slevy na nákup učebnic,

- slevy na vstupné do hradů, zámků, muzeí apod.,

- slevy na vstupné do světově proslulých kulturně-historických památek,

- slevy na vstupné na filmová představení, koncerty, hudební festivaly apod.,

- slevy na vstupné do sportovních areálů a na permanentky v lyžařských areálech,

- slevy při nákupech ve více než 2000 kamenných obchodech i e-shopech,

- je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu.

Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia. Standardní platnost průkazu je 16 měsíců, od září jednoho roku do prosince roku následujícího, a jeho cena je 299 Kč. Karta koupená v běžné distribucí stojí 350 Kč za každý rok a po uplynutí této doby ztrácí svou platnost a je třeba si nechat vyrobit novou. Karty ISIC zřizované prostřednictvím školy je naproti tomu možné prodlužovat vždy o jeden rok po celou dobu studia pomocí revalidačních nálepek, které lze získat pouze ve škole a jejichž cena je 180 Kč na rok. V případě ztráty či zničení karty vystavujeme duplikát jen za 110 Kč.


Co potřebuji pro zařízení karty ISIC prostřednictvím školy?

Koordinátorem karet ISIC na naší škole je pan Jiří Petřík, najdete v kanceláři školy. Pokud máte zájem o výrobu nové karty, přineste s sebou:

  • průkazovou fotografii v elektronické nebo papírové podobě,
  • 299 Kč,
  • studenti, kteří již kartu zřízenou prostřednictvím naší školy mají a chtějí si ji nechat jen prodloužit, zaplatí pouze 180 Kč (prodloužit lze pouze karty, které byly vystaveny na naší škole; pokud máte kartu vystavenou na škole jiné, musí vám být vystavena zcela nová karta).

Hotové karty i nálepky jsou následně k vyzvednutí u třídního učitele.

Důležité odkazy:

Ověření platnosti ISIC, ITIC, ALIVE karty

Registrace nové ISIC, ITIC, ALIVE karty