Zelená pro vzdělávání seniorů v Akademii řemesel Praha - SŠt (2017)

Projekt Akademie řemesel Praha - SŠt s názvem "Zelená pro vzdělávání seniorů" patří do programu na podporu vzdělávání seniorů (od 60 let) na území hlavního města Prahy v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2017.

Pokračujeme i v roce 2018!

 

plakat_seniori-2017Jde o vzdělávací projekt pro zvýšení občanských kompetencí seniorů využitelných v praktickém životě, zejména v oblastech finanční gramotnosti, pojišťovnictví, právního povědomí, počítačových technologií, občanskoprávních a komunikačních kompetencí. V rámci kurzů bude průřezově řešena i problematika zneužívání seniorů "šmejdy", rizika spojená s podvody a krádežemi. Projekt rozvíjí i zájmové aktivity seniorů nabízenými workshopy.

Projekt byl složen ze 7 vzdělávacích kurzů a 5 workshopů, které jsou pro seniory z celé Prahy ZDARMA!

Každý vzdělávací kurz nebo workshop obsahoval celkem 7 dvouhodinových seminářů pravidelně konaných jedenkrát týdně po dobu 7 týdnů v období říjen až prosinec 2017.

Výuka byla realizována pouze v pracovních dnech (viz níže rozpis). Kapacita kurzů byla 210 uchazečů. Pokud nebudou kurzy plně obsazeny, mají senioři možnost zúčastnit se i více kurzů, jejichž tematika je zajímá.  

Místo konání:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Doba realizace 1. ročníku vzdělávání seniorů: od 9. října do 1. prosince 2017.
Kurzy byly ukončeny dne 1. prosince 2017. Fotogalerie zde.

Přihlašování seniorů do vzdělávacích kurzů (probíhalo od 19. dubna 2017) – kontakty:

tel.: 244 007 215, mobil: 770 100 849
tel.: 244 007 216, mobil: 605 388 098
inechvatalova@zelenypruh.cz

 

Přehled vzdělávacích kurzů a zájmových workshopů s rámcovým popisem: 

1) Počítačový vzdělávací kurz – základní seznámení s počítačovými technologiemi, stručný úvod do operačních systémů Windows, základy práce s MS Office (Word, Excel), práce s internetem se zaměřením na vyhledávání informací a užívání veřejných e-mailů, včetně bezpečnosti na internetu. Kurz bude dále zaměřen na správu dat, jejich zálohování a činnosti s externími zařízeními.
Kapacita: 15 osob.
Výuka vždy ve čtvrtek od 15 do 17 hodin v termínu od 12. 10. do 23. 11. 2017.

Pro velký zájem seniorů se otevřel druhý a třetí běh počítačového kurzu; termíny výuky všech těchto počítačových kurzů jsou stejné, tzn. probíhají souběžně v našich počítačových učebnách.
KAPACITA NAPLNĚNA.

2) Pohodové on-line cestování doma i v zahraničí (workshop) - přehled o možných způsobech cestování a jak se na cestování připravit z pohodlí domova pomocí internetu, na co si dát při cestování pozor, cestovní pojištění a jeho náležitosti, cestování do zemí třetího světa, zajímavá turistická místa, kde a jak nalézt zajímavé turistické oblasti.
Kapacita: 15 osob.
Výuka v úterý od 15 do 17 hodin v termínu od 10. 10. do 21. 11. 2017.
KAPACITA NAPLNĚNA.

3) Košíkářství z pedigu (workshop) - základy košíkářství, práce s materiály, nářadím, základní techniky a možnosti využití. Výroba dekorací, košíků, jejich barvení, moření, kombinace materiálů.
Kapacita: 10 osob.
Výuka vždy v pondělí od 14:30 do 16:30 hodin v termínu od 9. 10. do 20. 11. 2017.
KAPACITA NAPLNĚNA.

4) Klub šikovných rukou (workshop) - různé techniky výroby bižuterie, jako je ketlování, šití, háčkování, práce s korálky a kombinace technik, háčkovaná korálková bižuterie pevným okem, se vzory, háčkované korálkové taštičky, Turecká spirála.
Kapacita: 10 osob.
Výuka vždy v pátek od 14 do 16 hodin v termínu od 13. 10. do 1. 12. 2017.
KAPACITA NAPLNĚNA.

5) Paličkování (workshop) – rukodělná technika - senioři si paličkováním vyrobí například krajky, prostírky, obrázky, prostorové krajky, náramky, brože, lemy k ubrusům a kapesníčkům, ozdoby či originální záložky do knihy apod. Jedná se o zájmovou techniku pro procvičení jemné motoriky, paměti a estetického cítění. Daný workshop je přínosný i pro sociální vazby ve skupině, která paličkuje.
Kapacita: 8 osob.
Výuka vždy ve středu od 15 do 17 hodin v termínu od 11. 10. do 22. 11. 2017.
KAPACITA NAPLNĚNA.

6) Základy fotografování (workshop) – stručný úvod do problematiky fotografování, základní funkce a možnosti dnešních fotoaparátů, pokročilejší možnosti a nastavení fotoaparátů, portrétové fotografování, fotografování při špatných podmínkách, fotografování zvířat a přírody. Zálohování fotografií a jejich úprava.
Kapacita: 10 osob.
Výuka vždy v úterý od 15 do 17 hodin v termínu od 10. 10. do 21. 11. 2017.
KAPACITA NAPLNĚNA.

7) Finanční gramotnost (vzdělávací kurz) - základní orientace ve financích se zaměřením na potřeby seniorů (vyrovnaný domácí rozpočet, základní přehled o daních, penzijní připojištění, spotřebitelské půjčky, možné způsoby investování).
Kapacita: 25 osob.
Výuka vždy ve středu od 15 do 16:40 hodin v termínu od 11. 10. do 22. 11. 2017.
Z důvodu malého zájmu seniorů o tuto problematiku se kurz nekonal a byl nahrazen počítačovým, o který byl naopak velký zájem seniorů.

8) Právní povědomí (vzdělávací kurz) – základní orientace v právním řádu se zaměřením na potřeby seniorů (dědické právo, společné jmění manželů, majetkové právo, vlastnické právo, spotřebitelské smlouvy, pracovní právo, exekuce).
Kapacita: 25 osob.
Výuka vždy v pondělí od 16 do 17:40 hodin v termínu od 9. 10. do 20. 11. 2017.
KAPACITA NAPLNĚNA.

9) Pojišťovnictví (vzdělávací kurz) – přehled pojistných produktů, jak si správně zvolit zdravotní pojišťovnu, jak si správně nechat pojistit majetek (vč. povinného, havarijního a nároku poškozených), zdraví a prevence - na co máte nárok od pojišťovny (lázně, rehabilitace), výklad důchodového pojištění, životní a neživotní pojištění - i zaměstnavatel může pomoci s důchodem, desatero pro důchodce, jak nepřijít o svůj majetek.
Kapacita 25 osob.
Výuka vždy ve středu od 14:00 do 15:40 hodin v termínu od 11. 10. do 22. 11. 2017.
Z důvodu malého zájmu seniorů o tuto problematiku se kurz nekonal a byl nahrazen počítačovým, o který byl naopak velký zájem seniorů.

10) Kurz angličtiny (vzdělávací kurz) - prohloubení základních znalostí v okruhových tématech rodina, nákupy, zdraví, cestování, kultura, tradice vždy se zaměřením na konverzaci a rozvoj slovní zásoby.
Kapacita: 18 osob.
Výuka vždy ve středu od 10 do 11:40 hodin v termínu od 11. 10. do 22. 11. 2017.

Pro velký zájem seniorů se otevřel druhý a třetí běh kurzu angličtiny:
Výuka vždy ve středu od 8:00 do 9:40 hodin v termínu od 11.10. do 22. 11. 2017. 
Výuka vždy ve středu od 12:30 do 14:00 hodin v termínu od 11.10. do 22. 11. 2017. 
KAPACITA NAPLNĚNA.

11) Světlo a stín (vzdělávací kurz) – astronomické úkazy na obloze - zatmění Měsíce, fyzika, astronomie, kosmologie, zajímavé fyzikální pokusy, svátek sv. Lucie, astronomické památky Prahy a téma "Nebojte se matematiky".
Kapacita: 25 osob.
Výuka vždy v pátek od 14 do 16 hodin v termínu od 13. 10. do 1. 12. 2017.
KAPACITA NAPLNĚNA.

12) Jak nespadnout do pasti "šmejdům" (vzdělávací kurz) – víte, jak se velmi obtížně říká slůvko NE! V mnoha životních situacích je ale kouzelným slůvkem, které nás chrání před obrovskými problémy. Dokonce i před takovými, kdy se už ani nechce žít. Stále více se setkáváme s osudy lidí, převážně důchodového věku, kteří udělali velkou životní chybu – přijali pozvání na předváděcí akci či si domů pustili dealera a podepsali kupní smlouvu.
Kapacita: 25 osob.
Výuka vždy v úterý od 15 do 16:40 hodin v termínu od 10. 10. do 21. 11. 2017.
Z důvodu malého zájmu seniorů o tuto problematiku se kurz nekonal a byl nahrazen kurzem angličtiny, o který byl naopak velký zájem seniorů.

 

Těšíme se na Vás v některém z dalších nabízených vzdělávacích kurzů či workshopů!

Fotogalerie zde.

 

PaedDr. I. Nechvátalová, vedoucí odd. vzdělávání dospělých, projektů a grantů