Projektové dny pro žáky ZŠ s cílem zvýšit zájem mladé generace o řemeslné obory ve školním roce 2017/2018

Akademie řemesel Praha – Střední škola  technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52  každoročně zve žáky základních škol a jejich pedagogy na projektové dny. Cílem projektových dnů pro žáky 7., 8. a 9. tříd základní školy je podpora profesní orientace a rozvoj polytechnické výchovy prezentací řemeslných oborů, konáním dovednostních soutěží a řemeslných workshopů s konkrétními pracovními činnostmi v odborně vybavených dílnách a polygonech Akademie řemesel Praha - SŠt včetně exkurze v prostorách školy.

Projektové dny se týkají stavebních, strojírenských a elektrotechnických oborů a služeb zahrnutých do Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2017 – 2020.

Probíhají vždy po domluvě s pedagogy v době od 9 do 12:30 hodin.

Každý projektový den se skládá z rozmanitých aktivit, ve kterých prověříme odborné znalosti žáků, jejich praktické dovednosti a přiblížíme jim technické obory prokázáním jejich zručnosti při konkrétní pracovní činnosti. Zúčastnit se mohou chlapci i děvčata. Na všechny čeká radost z dobře vykonané práce a drobné věcné ceny. Každoročně se těšíme na žáky základních škol a chystáme pro vždy rozmanité aktivity, které jim přiblíží technické vzdělávání konkrétními činnostmi!

Podívejte se na říjnový projektový den se žáky ZŠ Ústavní z Prahy 8: zde
Podívejte se na prosincový projektový den se žáky ZŠ K Dolům z Prahy 4: zde

Autor příspěvku: I. N.