Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpořená žádost ve Výzvě č. 02_16_042 pomáhá naší škole při společném vzdělávání žáků a to s využitím personálního posílení o školního psychologa. Další personální pozicí, kterou využíváme ze Šablon I, je pozice koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.