Pokračování programu švýcarsko-české spolupráce výměnnými mobilitami žáků (2017)

V roce 2012 naše škola ukončila se svým švýcarským partnerem Ecole Technique  - Ecole des Métiers de Lausanne (ETML) projekt PF067 Mezinárodní partnerství technických škol I, který byl také podpořen z Fondu Partnerství švýcarsko–české spolupráce. Projekt měl celou řadu přínosů, proto naše škola v roce 2014 připravila nový projekt, kde navázala spolupráci s  odbornou střední školou s praktickým vyučováním - Berufs- und Weiterbildungszentrum bzb Buchs, která portfoliem vyučovaných předmětů a celkovou profilací odpovídala potřebám SŠT a cílům projektu.

Akademie řemesel Praha v roce 2017 pokračuje v prohlubování vzdělávacích aspektů  výměnou zkušeností formou vzájemných studijních návštěv a praktických žáků českého i švýcarského partnera v obou institucích. Tento grant na výměnné mobility je finančně podpořen ze strany švýcarského partnera. Naši žáci oboru elektrikář-silnoproud tak mají jedinečnou příležitost navázat mezinárodní partnerství a uvědomit si, že technické profese dnes mladým lidem nabízejí širokou perspektivu v jejich profesním životě.

V termínu od 2. do 13. října 2017 se Akademie řemesel Praha stala hostitelem pěti švýcarských studentů oboru elektrikář-silnoproud ze školy Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs.

V pondělí 2. října v 13:55 přistála švýcarská návštěva v Praze na Letišti Václava Havla. Následující den byli švýcarští studenti přivítáni na Akademii řemesel Praha a ředitel školy zahájil uvítacím slovem celou stáž. Studenti byli seznámeni s programem stáže, s BOZP, s prostory naší školy a podrobně i s výukovým polygonem pro elektrikáře v prostorách odborného výcviku.

V následujících dnech čekal na švýcarské studenty v doprovodu našich žáků bohatý program odborné stáže při praktických činnostech ve školních dílnách a na výukovém polygonu. Součástí stáže byla i exkurze do Techmania Science Center v Plzni, návštěva firmy Brema v Modleticích, prohlídka inteligentního domu, exkurze do energetického centra (SDHP) na stavebním dvoře v Horních Počernicích (Metrostav) či vodní elektrárny Štěchovice. Odborný program byl doplněn i o poznávání historických památek Prahy a o aktivity zaměřené na rozvoj jazykových kompetencí našich žáků v rámci komunikace se švýcarskými studenty.

Ve čtvrtek 12. října proběhlo zhodnocení celé odborné stáže proslovem zástupkyně  Ing. Dany Černé. Na rozloučenou s našimi švýcarskými partnery bylo přichystáno drobné občerstvení a v pátek 13. října v 14:35 byla celá stáž ukončena jejich odletem z Prahy.

Realizace odborné stáže proběhla pod vedením našich pedagogů Mgr. Králové a Ing. Pohlreicha. V průběhu celé akce došlo nejen k dalšímu rozvíjení spolupráce mezi oběma partnerskými školami, ale i k posílení multikulturní výchovy našich žáků navázáním přátelských vazbeb s našimi hosty. Naši žáci a jejich pedagogové se  velmi těší na plánovanou listopadovou návštěvu v této švýcarské škole.

Fotogalerie zde

 

Autor příspěvku: I. N.