Zvolte řemeslo! Staňte se profesionály svého oboru.

25.04.2018

Zvolte řemeslo! Staňte se profesionály svého oboru. My Vám ukážeme Vaši perspektivní budoucnost s technickým vzděláním!

Kariérového poradenství na Akademii řemesel Praha - SŠt systematicky nabízí ucelený koncept poradenství jak pro samotné žáky naší školy, tak pro žáky ZŠ a jejich rodiče a zároveň i pro dospělé v rámci vzdělávání dospělých.

Uvědomujeme si potřebnost daných služeb v dnešní společnosti, která trpí nedostatkem technicky vzdělaných lidí, potýká se u mladé generace s nežádoucím jevem předčasného ukončování středoškolského vzdělání a nutností reagovat na dopady Průmyslové revoluce 4.0.

Žáci studující na Akademii řemesel si zvolili výběrem oboru na této střední škole perspektivní profesní budoucnost. Tím roste význam služeb kariérového poradenství pro naše žáky. Četnými aktivitami zvyšujeme motivaci žáků ke zvolenému oboru, podporujeme jejich podnikavost. Individuálně řešíme jejich případné prospěchové problémy, dokážeme je pak nasměrovat ke vhodné změně studijního oboru v rámci školy. Věnujeme se nadaným žákům a jejich zapojení do odborných soutěží a zahraničních odborných stáží. Budoucím absolventům pomáháme mapovat pracovní příležitosti na trhu práce. Pomáháme dospělým zvyšovat a rozšiřovat dosavadní dosažené vzdělání v nástavbovém či zkráceném studiu.
Poradenství pro žáky Akademie řemesel Praha a zájemce o nástavbové a zkrácené studium:
Kariérový poradce: tel. 731 652 970, e-mail: vpelcova@zelenypruh.cz


Výběr střední školy je prvním důležitým krokem v životě žáka deváté třídy. V dnešní době je velmi perspektivní volbou řemeslo, neboť současný trh práce se potýká s velkým nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků. Ze strany zaměstnavatelů je největší zájem o technické obory, především o strojírenské, elektrotechnické, ale i o stavební a dřevozpracující. Roste zájem o autotroniky a CNC seřizovače!
Poradenství pro žáky základních škol a jejich rodiče:
Kariérový poradce: tel. 731 570 753, e-mail: kbinova@zelenypruh.cz

V rámci vzdělávání dospělých postupně roste zájem uchazečů o řemeslné rekvalifikační kurzy ukončené profesními zkouškami před autorizovanou osobou dle Zákona č.179/2006 Sb. V případě získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč následně získat i výuční list bez předchozího studia daného oboru. Rekvalifikace jsou jednou z cest pro nezaměstnané, jak mohou zvýšit své šance na trhu práce a najít si zaměstnání v jiném oboru. Je to i šance pro ty, kteří předčasně ukončili středoškolské vzdělání (tzn. nedokončili střední školu a tč. mají jen základní vzdělání), získat výuční list.  V současné době využívá tuto možnost vzdělávání i velké procento vysokoškolsky vzdělaných uchazečů, kteří tak získávají odborné technické vzdělání ať již za profesním účelem pro rozšíření svých odborných kompetencí nebo v rámci své zájmové oblasti. 
Poradenství pro dospělé:
Kariérový poradce: tel. 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz

 

Přijďte a společně s námi si vyberte z nabídky naší školy perspektivní obor ke studiu tak, aby jste byli dostatečně připraveni kvalitně pracovat ve zvoleném oboru, našli vždy uplatnění na trhu práce a naučili se v rámci získaného technického vzdělání obsluhovat nejrůznější moderní technologie a zařízení.

Těšíme se na Vás!

 

Uvedené aktivity jsou v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Spot - volba povolání.

»zpět do archivu novinek