Zájmové kroužky pro žáky ZŠ

01.09.2018

Součástí vzdělávacího programu školy jako centra celoživotního učení je i nabídka zájmového vzdělávání pro žáky 7. až 9. tříd základních škol. Každý žák, který se s námi rozhodne zapojit do mimoškolního zájmového vzdělávání, změní touto účastí svůj dosavadní způsob trávení volného času. Zúčastní se jednoho z mála druhů učení, jež probíhá bez stresu a nervozity.

Nabídka zájmových kroužků na Akademii řemesel Praha - Střední škole technické je zaměřena na technické vzdělávání mladé generace. 

Zájmový kroužek: Létání s drony – žák se naučí provádět základní manévry, správně vzlétat a přistávat. Kromě toho se při simulaci naučí jak řešit ztrátu signálu a přerušení spojení. Seznámí se se základními režimy funkcí, okrajově i s legislativou a dozví se vše podstatné o přenášení záznamu z kamery dronu.

Leták

Zájmový kroužek: Konstrukce a jízda s RC modelem auta na vodíkový palivový článek – kroužek je určen pro žáky, kteří mají zájem závodit, vymýšlet inovace v konstrukci auta a seznámit se s alternativními zdroji energie. Účastníci obohatí své poznání znalostmi o vodíkovém palivovém článku jako zdroji elektrické energie.

Leták

Zájmový kroužek: Zlepši si známku z matematiky! - kroužek je určený pro žáky 7. až 9. tříd s průměrným a slabým prospěchem z matematiky. Zájemci se naučí základům logického myšlení a netradičním procvičováním látky zvládanou stěžejní matematické učivo základní školy. Je super mít pěknou známku z matematiky na přihlášce na střední školu!

 Leták

 

Přihlašování: tel. 605 388 098, e-mail: studium@zelenypruh.cz

Místo konání:
Akademie řemesel Praha – SŠT, Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 

Cena: 1000 Kč / ve 2. pololetí školního roku
bezhotovostní platba - bankovní spojení:
ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Termíny:
od ledna 2018 do květa 2019; koná se 1x týdně; vždy dvouhodinová lekce; celkem 10 lekcí za pololetí.

Létání s drony:
zahájení v úterý 15. ledna 2019 v 15:30 hodin, dále pak pokračování každé úterý v čase od 15:30 do 17:00 h. Nabízíme nyní ukázkovou lekci pro žáky ZŠ a jejich rodiče (vždy v úterý po předchozí telefonické domluvě).

Konstrukce a jízda s RC modelem auta na vodíkový palivový článek
ve středu 16. ledna 2019 ve 14:30 hodin; dále pak pokračování každou středu v čase od 15:00 do 16:30 hodin.

Zlepši si známku z matematiky!:
zahájení ve středu 16. ledna 2019 ve 14:30 hodin; dále pak pokračování každou středu v čase od 14:30 do 16:00 hodin. Nabízíme ukázkovou hodinu po předchozí telefonické domluvě.

 

Autor příspěvku: I. N.

 

»zpět do archivu novinek