Arcibiskupství pražské i premiér ocenili celoživotní snahu dr. Koláře o mezilidskou toleranci

17.07.2017

Vedoucím Školního poradenského pracoviště Akademie řemesel Praha - SŠt je doktor Kolář, psychoterapeut a etoped, který se dlouhodobě zabývá problematikou šikany. Vytvořil původní speciální teorii, vnitřní diagnostiku a diferencovanou léčbu tohoto destruktivního fenoménu. Je autorem několika odborných publikací a statí k tématům vzniku, diagnostiky a léčby šikany.

Ve škole působí již od roku 1988 a je oporou nejen pedagogického týmu, ale především žáků a jejich rodičů. Tento specialista na problematiku sociálně patologických jevů zahrnuje ve své pracovní náplni i funkci výchovného poradce a školního metodika prevence, též se věnuje vychově dalších odborníků.

Významného ocenění – medaile biskupa Antonína Podlahy Arcibiskubství pražského za celoživotní podporu mezilidské tolerance, rozmanitosti vzdělávání a za podporu vztahu k duchovním hodnotám se dr. Kolářovi dostalo od Jeho Eminence Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého. Při slavnostní mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě v neděli 25. 6. mu medaili předal Jeho Excelence Mons. Václav Malý, pomocný biskup a generální vikář u sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Za činnost zaměřenou na boj proti šikaně přišel do školy dr. Kolářovi u příležitosti jeho květnových narozenin poděkovat pan Herzmann, zakladatel iniciativy Ochrana učitelů postižených šikanou, a předal mu děkovný dopis premiéra Sobotky. V něm premiér mj. ocenil dlouholetou odbornou práci dr. Koláře, která významně přispívá k prevenci i řešení šikany ve školách. Slavnostní setkání, jehož se zúčastnili ředitel školy a pedagogičtí pracovníci – členové Školního poradenského pracoviště (ŠPP) přešlo v odbornou debatu o problémech mezilidských vztahů v prostředí škol. Všichni přítomní se na závěr dohodli, že další spolupráce ŠPP a iniciativy Ochrana učitelů postižených šikanou bude přínosná.

 Obě významné události Vám přiblíží fotogalerie.


 

 

 

 

 

 

»zpět do archivu novinek