Strojník

3
Strojník
Kód oboru: 23-65-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia
Podporováno firmou Metrostav a. s.
Motivační stipendium od MHMP.
Řidičské oprávnění skupiny „T".
Strojnický průkaz.
 
 
Učební plán
 

Co všechno bude žák učebního oboru Strojník umět?


Žáci se naučí řídit, seřizovat, obsluhovat a ošetřovat stroje a strojní zařízení, provádět jejich běžnou údržbu a drobné opravy, tedy vykonávat činnosti strojírenského charakteru.
Získají i vědomosti o materiálech a jejich zpracování v příslušném odvětví. Souvisejícími činnostmi jsou například kontrola a zkoušky jakosti surovin a výrobků, vedení záznamů o provozu strojů a zařízení apod.
Ve druhém ročníku žák získá zdarma řidičský průkaz skupiny T, což mu umožní manipulaci s technikou na pracovištích.
Ve třetím ročníku získá zdarma strojnický průkaz.


Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?


Absolventi najdou uplatnění v povolání strojník.
Žáci budou moci pracovat na různých pozicích, například jako obsluha energetických zařízení v elektrárnách, obsluha strojů a zařízení na povrchu dolu, jako strojníci úpraven vod, strojníci čerpacích a přečerpávacích stanic, jako obsluha zařízení kafilérie, obsluha stavebních strojů a obsluha dřevařských strojů a zařízení.

 

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.