Podlahář

3
Podlahář
Kód oboru: 36-59-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia
 Obor s modulovými prvky vzdělávání.
  
 
Učební plán
 

Co všechno bude žák učebního oboru Podlahář umět?

Žáci se naučí provádět podlahářské práce, počínaje čtením kladečských výkresů podlah a orientací ve výkresech stavebních. 
Dále budou umět volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační zařízení a pracovní pomůcky. Dokáží vybrat vhodné materiály, výrobky a pracovní postupy. Naučí se zhotovovat a upravovat podkladní, vyrovnávací, izolační, roznášecí a pochozí vrstvy podlah.

Osvojí si technologické a pracovní postupy potřebné pro práci podlaháře; měření půdorysných rozměrů tvarově jednoduchých podlah a výpočet spotřeby materiálů.
Budou připraveni zhotovovat podlahy dřevěné (prkenné, vlysové a parketové) a povlakové (podlahoviny pružné, textilní, korkové, laminátové a linolea) v konstrukčním provedení jako tuhé, nebo plovoucí podlahy.

Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?

Absolventi jsou pracovníci, kteří se uplatní v povolání podlahář při provádění podlahářských prací.
Dále po ukončení studia na naší škole mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělávání kategorie H, jeho absolvováním získat nejen novou kvalifikaci, ale i další výuční list.
Výuční list oboru H absolventovi umožní pokračovat na naší škole i v nástavbovém studiu stavebního směru, a tím i získání úplného maturitního vzdělání.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.