Autoelektrikář

3
Autoelektrikář
Kód oboru: 26-57-H/01
Doklad o vzdělání: Výuční list | Výuční list - zkrácenou formou
Průvodce oborů
Výhody 3letého denního studia

Motivační stipendium od MHMP.

Zdarma kurz k řidičskému oprávnění skupiny „B".

Získání §5 Vyhlášky 50/1978 Sb.

 

Přihláška ke studiu
 
Učební plán
Informace o zkráceném denním studiu 

Jednoleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ).

Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik.

Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.

Získání §5 Vyhlášky 50/1978 Sb.

Přihláška ke studiu


Učební plán
 
 
 Co všechno bude žák učebního oboru Autoelektrikář umět?


Opravy, údržbu, montáž a diagnostiku elektrického zařízení a příslušenství motorových vozidel, které se naučí jak ve škole, tak rozsáhlou praxí ve smluvních servisech.
Osvojí si základy odborného anglického, nebo německého jazyka, potřebné pro komunikaci v oboru
zdarma získá řidičský průkaz skupiny B.
Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá výuční list a certifikát o zkoušce dle jednotného zadání ZZ.


Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?


Žáci daného oboru jsou vyhledáváni na trhu práce.
Absolventi mohou pracovat v opravárenských provozech, servisech, v distribuci náhradních dílů, ve Stanicích technické kontroly a Stanicích měření emisí, jako řidič, ve výrobě motorových vozidel, při prodeji motorových vozidel a jejich příslušenství.
Žáci se mohou uplatnit v samostatné podnikatelské činnosti v daném oboru.
Absolvent může pokračovat v nástavbovém maturitním studiu na naší škole a získat vzdělání s maturitou.

 

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.