Mechanik instalatérských a elektrotech. zařízení

4
Mechanik instalatérských a elektrotech. zařízení
Kód oboru: 39-41-L/02
Doklad o vzdělání: Maturitní vysvědčení
Průvodce oborů
Výhody 4letého denního studia

Možnost získání výučního listu ve 3.ročníku v oboru instalatér nebo elektrikář-silnoproud.

 Získání §5 Vyhlášky 50/1978 Sb.


 


 Přihláška ke studiu

 
Informace o zkráceném denním studiu 

Dvouleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (MV).

Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik.
Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy.

 Získání §5 Vyhlášky 50/1978 Sb.

 

Co všechno bude žák studijního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení umět?

 

Žáci se naučí provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a instalatérských zařízeních (např. spojovat trubní a elektrotechnické materiály, sestavovat rozvody, vypracovávat kalkulaci nákladů a rozpočty jednoduchých akcí, montovat zařizovací předměty, spotřebiče, osazovat měřidla, instalovat a propojovat jednotlivé části rozvodů).

Žáci se také naučí číst i vytvářet technickou dokumentaci a provádět měření.

Na základní škole jsou pro vzdělávání v tomto oboru důležité tyto vyučovací předměty (vzdělávací oblasti): fyzika, matematika a praktické činnosti. Učivo uvedených předmětů je klíčové pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

 

Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?

 

Absolventi se mohou uplatnit při vykonávání odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech jako instalatéři, provozní elektrikáři, elektromechanici, elektromontéři, mechanici měřicích a regulačních zařízení.

Po získání praxe mohou vystudovaní maturanti tohoto oboru zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, servisních techniků nebo vedoucích provozoven.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnice a stavebnictví.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.