Montér zdicích systémů

Montér zdicích systémů
Kód oboru: 36-056-H
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů

Profesní kvalifikace Montér zdicích systémů

Přihláška ke zkoušce

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Povolání: Zedník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace. Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér zdících systémů (kód: 36-056-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Ing. Drahoslav Matonoha, ředitel Akademie řemesel Praha
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz
 

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program v celkovém rozsahu 200 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 60 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí a probíhá v odborných učebnách. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka odborné praxe v rozsahu 90 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Praktická výuka může probíhat také na zakázkách školy v rozsahu až 50 hodin. 

Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér zdících systémů je možné doplnit ke složení úplné profesní kvalifikace Osvědčením o profesní kvalifikaci Omítkář, což umožní uchazeči se přihlásit na Akademie řemesel Praha k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Zedník, kód 36-67- H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky).

Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 200 hodinová dotace (teorie 60 h + praxe 140 h):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 3 měsíců, vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Celková cena rekvalifikačního kurzu k získání profesní kvalifikace: 25 000 Kč
Částka zahrnuje: 15 000 Kč za kurz, 10 000 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou.

Cena samotné zkoušky před autorizovanou osobou: 10 000 Kč - uchazeč, který má praxi a již získané dovednosti z oboru, se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu


Jak se přihlásit na rekvalifikaci?

  1. evidovat se jako uchazeč o profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si předem zajistí schválení zvolené rekvalifikace k získání profesní kvalifikace – kurz tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
  3. absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně složit zkoušku dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme kurz koncem září nebo v únoru
Úhrada finanční částky: bankovním převodem, nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol rodné: 7777

Odborná způsobilost Montér zdicích systémů - hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-609-Monter_zdicich_systemu/revize-782/hodnotici-standard

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.