Stavitel podzemní hrobky

Stavitel podzemní hrobky
Kód oboru: 69-016-H
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů

Profesní kvalifikace stavitel podzemní hrobky

 

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)
Povolání: Stavitel podzemní hrobky
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Radek Churaň, 11letá praxe hrobníka
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje zkoušku před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Žadatelem o konání zkoušky (uchazečem) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má alespoň základní vzdělání, Osvědčení o profesní kvalifikaci Hrobník a rozšiřuje si touto zkouškou dále svoji odbornou způsobilost v povolání hrobníka. Osvědčení o profesní kvalifikaci je také výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat živnostenského oprávnění.

Místo konání zkoušky před autorizovanou osobou:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická – detašované pracoviště Vrbova 1233, Praha 4 – Braník, tzv. "cvičný hřbitov"

Cena zkoušky před autorizovanou osobou: 9000 Kč
Celková doba trvání vlastní zkoušky je 16 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je dvoudenní.
Minimální počet účastníků na samostatnou zkoušku: 3

Jak se přihlásit na rekvalifikaci?

  1. Oslovit oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh a evidovat se jako uchazeč o profesní rekvalifikaci,
  2. zaslat vyplněnou přihlášku ke zkoušce,
  3. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení zvolené rekvalifikace a její zaplacení úřadem práce (uchazeči vystavíme ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu).

Termíny zkoušky: vyhlašované podle zájmu uchazečů (podzimní a jarní termíny)
Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Stavitel podzemní hrobky - hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-453-Stavitel_podzemni_hrobky/revize-446/hodnotici-standard

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.