Montér zateplovacích systémů

Montér zateplovacích systémů
Kód oboru: 36-022-H
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů

Profesní kvalifikace Montér zateplovacích systémů

 Přihláška ke zkoušce

Rekvalifikační program ve spolupráci s Cechem zateplovacích systémů. Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Montér zateplovacích systémů je žádaná profesní kvalifikace (specializace) při montáži materiálů k zateplení budov včetně fasádní omítky.

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Povolání: Montér zateplovacích systémů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace konaný ve spolupráci s Cechem zateplovacích systémů. Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér zateplovacích systémů (kód: 36-022-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupci autorizované osoby: Ing. Drahoslav Matonoha, ředitel Akademie řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program v celkovém rozsahu 200 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 80 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí a probíhá v odborných učebnách. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka odborné praxe v rozsahu 120 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. 

Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 200 hodinová dotace (teorie 80 h + praxe 120 h):
Výuka teorie probíhá 2x týdně po dobu 4 měsíců v odpoledních hodinách od 14 hodin.

Celková cena rekvalifikačního kurzu k získání profesní kvalifikace: 25 000 Kč
Částka zahrnuje: 15 000 Kč za kurz, 10 000 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou.

Cena samotné zkoušky před autorizovanou osobou: 10 000 Kč  - uchazeč, který má letitou praxi a již získané dovednosti v oboru, se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu.

Jak  se přihlásit na rekvalifikaci?

1. Evidovat se jako uchazeč o profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52,
2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si zajistí předem schválení zvolené rekvalifikace k získání profesní kvalifikace – kurz tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C“ – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
3. absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně složit zkoušku dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme jeden kurz koncem září nebo v únoru

Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost profesní kvalifikace Montér zateplovacích systémů - hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-275-Monter_zateplovacich_systemu/revize-781/hodnotici-standard

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.