Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
Kód oboru: 36-003-H
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů

Profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Přihláška ke zkoušce
Rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace včetně získání osvědčení dle standardu NSK potřebných svářecích kurzů nezbytných k výkonu profesní kvalifikace v praxi.

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Povolání: Instalatér
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace. Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi včetně požadovaných osvědčení svářecích kurzů.
Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Jiří Mudroch, učitel praktické výuky na Akademii řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz s možností získání osvědčení svářecích kurzů nezbytně nutných k výkonu profesní kvalifikace v celkovém rozsahu 250 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 60 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí a probíhá v odborných učebnách. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Výuka odborné praxe v rozsahu 120 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Součástí praxe jsou svářecí kurzy v rozsahu 70 hodin ve svářečské škole nezbytné k výkonu tohoto povolání - uchazeč získá osvědčení ZK 942 31 pro měkké a tvrdé pájení mědi, ZK 15 P 2 pro polyfúzní svařování plastů a lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji. 

Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace je možné doplnit ke složení úplné profesní kvalifikace Osvědčením o profesní kvalifikaci Topenář a Osvědčením o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu plynu, což umožní uchazeči se přihlásit na Akademii řemesel Praha - SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Instalatér, kód 36-52-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky).

Místo konání kurzu, kurzů sváření a zkoušky před autorizovanou osobou:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 250 hodinová dotace (teorie 60 h + praxe 190):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 5 měsíců, vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin, souběžně probíhají kurzy sváření.

Celková cena rekvalifikačního kurzu k získání profesní kvalifikace včetně potřebných svářečských kurzů je 35 000 Kč.
Částka zahrnuje: 15 000 Kč za kurz, 10 000 Kč za kurzy svařování, 10 000 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou.

Cena samotné zkoušky před autorizovanou osobou: 10 000 Kč - uchazeč, který má letitou praxí již získané dovednosti v oboru a je držitelem uvedených osvědčení svářecích kurzů, se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu.


Jak se přihlásit na rekvalifikaci?

  1. Evidovat se jako uchazeč o profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52,
  2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si předem zajistí schválení zvolené rekvalifikace k získání profesní kvalifikace – kurz tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu).
  3. Absolvovat rekvalifikační kurz, potřebné svářecí kurzy dle standardu NSK a úspěšně složit zkoušku dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme jeden kurz koncem září

Úhrada finanční částky: bankovním převodem, nebo v hotovosti při zahájení kurzu
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace - hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-371-Monter_vnitrniho_rozvodu_vody_a_kanalizace/revize-2049/hodnotici-standard

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.