Hrobník - rekvalifikace

Hrobník - rekvalifikace
Kód oboru: 69-005-E
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů

Profesní kvalifikace Hrobník

Přihláška ke zkoušce

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)
Povolání: Pomocný pracovník ve službách
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Radek Churaň, 11letá praxe hrobníka
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz v délce 21 hodin výuky teorie a 32 hodin praxe, který je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Hrobník, kód: 69-005-E.

Osvědčení o profesní kvalifikaci je také výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat živnostenského oprávnění.

Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická - detašované pracoviště Vrbova 1233, Praha 4 – Braník, tzv. "cvičný hřbitov"

Systém výuky v kurzu – 53 hodinová dotace (teorie 21 h + praxe 32 h):
Výuka teorie a praxe probíhá 1x týdně (nejčastěji 6 po sobě jdoucích sobot), nebo 2x týdně (nejčastěji 3x po sobě jdoucích pátek + sobota); vždy celodenní výuka - od 8:00 do 18:00 hodin.

Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 15 000 Kč
Částka zahrnuje: 6 000 Kč za kurz a 9 000 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou.

Cena samostatné zkoušky před autorizovanou osobou: 9000 Kč - uchazeč, který má praxi a již získané dovednosti z oboru, se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu.

Jak se přihlásit na rekvalifikaci?

  1. Oslovit oddělení vzdělávání dospělých na Akademii řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52 a evidovat se jako uchazeč o profesní rekvalifikaci,
  2. zaslat vyplněnou přihlášku do přípravného kurzu (přihláška ke zkoušce se podává později),
  3. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si předem zajistí schválení zvolené rekvalifikace a její zaplacení úřadem práce (uchazeči vystavíme ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu).

Termín kurzu: zahájení září – říjen a dále duben – květen (dle zájmu uchazečů)
Úhrada finanční částky: bankovním převodem, nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná způsobilost Hrobník - hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-213-Hrobnik/revize-1789/hodnotici-standard

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.