Podlahář laminátových podlah

Podlahář laminátových podlah
Kód oboru: 36-161-H
Doklad o vzdělání: Osvědčení o profesní kvalifikaci
Průvodce oborů

Profesní kvalifikace Podlahář laminátových podlah

 

Přihláška ke zkoušce Podlahář

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Povolání: Podlahář laminátových podlah
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Jedná se o rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace. Cílem kurzu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Podlahář laminátových podlah (kód: 36-161-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Vzdělávání v rekvalifikačním kurzu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví mu škola také Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Autorizovaná osoba: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
Zástupce autorizované osoby: Martin Klain, učitel odborného výcviku na Akademii řemesel Praha - SŠT
Kontakty: telefon 605 388 098, e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz v celkovém rozsahu 150 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 60 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí a probíhá v odborných učebnách. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.
Výuka odborné praxe v rozsahu 90 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností a probíhá v odborných dílnách školy, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Podlahář laminátových podlah(kód: 36-161-H) je možné doplnit ke složení úplné profesní kvalifikace Osvědčením o profesní kvalifikaci Podlahář povlakových podlah (kód: 36-036-H) a Osvědčením o profesní kvalifikaci Podlahář dřevěných podlah (kód: 36-033-H), což umožní uchazeči se přihlásit na Akademii řemesel Praha- SŠT k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Podlahář, kód: 36-59-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky).

Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou:
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Systém výuky v kurzu - 150 hodinová dotace (teorie 60 h + praxe 90 h):
Výuka probíhá 2x týdně po dobu asi 4 měsíců, vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Cena kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 16 000 Kč
Částka zahrnuje: 6 000 Kč za kurz, 10 000 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou.

Cena samotné zkoušky před autorizovanou osobou: 10 000 Kč
- uchazeč, který má praxí již získané dovednosti z oboru, se může přihlásit rovnou ke zkoušce před autorizovanou osobou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci bez přípravného kurzu.

Jak se přihlásit na rekvalifikaci?
1. Evidovat se jako uchazeč o profesní kvalifikaci na oddělení vzdělávání dospělých Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52,
2. uhradit příslušnou částku na účet školy (7 dní před konáním kurzu); uchazeč evidovaný na úřadu práce si předem zajistí schválení zvolené rekvalifikace k získání profesní kvalifikace – kurz tomuto uchazeči hradí úřad práce (škola uchazeči vystaví ke schválení přílohu typu „C" – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu),
3. absolvovat rekvalifikační kurz a úspěšně složit zkoušku dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Termíny kurzů: během školního roku zahajujeme jeden kurz koncem září nebo v únoru
Úhrada finanční částky: bankovním převodem, nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol: 7777

Odborná
způsobilost Podlahář laminátových podlah – hodnotící standard v Národní soustavě kvalifikací
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1046-Podlahar_laminatovych_podlah/hodnotici-standard

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.