Autotronik

3
Autotronik
Kód oboru: 39-41-L/51
Doklad o vzdělání: Maturitní vysvědčení
Průvodce oborů
Informace o dálkovém studiu

Studijní obor vhodný pro absolventy tříletého učebního oboru automechanik a autoelektrikář.

Studium není omezeno věkem a je zdarma.

Výuka probíhá každou středu odpoledne od 14:55 - 19:05 hodin. 

 

Co všechno bude žák dálkového nástavbového studijního oboru Autotronik umět?

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru: údržba, seřizování a složité opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, práce s diagnostickou technikou.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kde najde absolvent tohoto oboru uplatnění?

Vzdělání umožňuje absolventům kvalifikovaný výkon činností při montáži, údržbě, diagnostikování a při opravách silničních motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME), při zajišťování technickoorganizačních a materiálových požadavků nebo při obsluze diagnostických zařízení. Absolventi si osvojí dovednosti provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení a také dovednosti vyplňování technické dokumentace související s prováděnými servisními a opravárenskými opatřeními, zajišťováním potřebného materiálu a náhradních dílů.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, především technického zaměření.

 

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.