Řešení inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem na Akademii řemesel Praha 2017 - 2019

 

 

Podnět: Přijatí žáci s odlišným mateřským jazykem (s OMJ) neumí česky. Nezvládají výuku, neprobíhá jejich začlenění do třídních kolektivů.

Cíl projektu: vytvořit systém podpůrného vzdělávání žáků s OMJ po celou dobu jejich studia a umožnit
jejich integraci. Hlavními pilíři projektu je profesní příprava pedagogů pro posílení inkluze, systematické osvojení ČJ u žáků s OMJ s podporou jejich školní úspěšnosti, předcházení vzniku sociálně patologických jevů a interkulturní vzdělávání s cíleným procesem integrace cizinců do majoritní skupiny.

 

Klíčové aktivity ve 2letém projektu: září 2017 - červen 2019
KA1
Další vzdělávání pedagogických pracovníků na téma inkluze

KA2
Interkulturní vzdělávací kurz pro žáky přijaté na Akademii řemesel Praha
Fotogalerie: zde

KA3
Základy češtiny pro integraci cizinců ve školním prostředí Akademie řemesel Praha

KA4
Vzdělávací aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování pro třídní kolektivy s inkluzivními žáky

KA5
Multikulturní volnočasové aktivity

 

 

 

 

 

 

 

    


             

 

 

 

 

 

 


KA6
Tlumočník – podpora komunikace

 

publicita projektupovinná publicita projektu [74.31 kB] 

Autor příspěvku: PaedDr. Ivana Nechvátalová