Odprodej přebytečného movitého majetku

Dovolujeme si Vám nabídnout k odprodeji movitý majetek dle následující tabulky a fotografií. Nabídky prosím podávejte elektronickou formou na tuto adresu: opokorny@zelenypruh.cz,  nejpozději do pátku 15. 9. 2017, do 14:00hod. Uvedená odhadní cena majetku v tabulce je minimální, za kterou lze nabízený majetek odprodat. Nabídky podávejte pouze jednotlivě na každou nabízenou věc zvláště. Variantní nabídky na jednotlivé věci se nepřipouštějí. Na každou je tedy možno podat pouze 1 nabídku.

Škola na nabízený majetek vzhledem k jeho stáří a opotřebení neposkytuje žádnou záruku.

 

Odvoz zakoupeného majetku si zajistí každý zájemce sám na vlastní náklady, škola majetek nedopravuje ani náklady na jeho dopravu nehradí.

 

Prohlídku nabízeného majetku lze domluvit individuálně s vedoucí střediska Vrbova pí. Michaelou Novákovou na mailové adrese nejpozději však do čtvrtka 14. 9. 2017 do 14:00 (po tomto datu již nebude možné si domluvit termín prohlídky): mnovakova01@zelenypruh.cz

 

p.č. Název:    Pořizovací cena:   Datum pořízení: rok výroby: Způsob: likvid./odpr. Odhadní cena
1 Pokladna         10 768,00 Kč   28.07.2000   odpr.      10,00 Kč
2 Pračka PRIMUS R10         74 490,00 Kč   28.07.2000 1999 odpr.    440,00 Kč
3 Kotel-vyvíječ páry . Vc.zme.       323 233,00 Kč   28.07.2000 1997 odpr. 1 590,00 Kč
4 Sušič prádla bun.el D-15          90 081,00 Kč   28.07.2000 1996 odpr.    460,00 Kč
5 Pračka automat. F10el/tl       138 276,00 Kč   28.07.2000 1999 odpr.    810,00 Kč
6 Stůl žehlící VEIT CR2+zeh       205 082,00 Kč   28.07.2000 1994 odpr. 2 350,00 Kč
7 Chemický čistící stroj TR    1 468 353,00 Kč   28.07.2000 1994 odpr. 4 200,00 Kč
8 Lis žehlící kompletní       242 442,00 Kč   28.07.2000 1993 odpr. 3 300,00 Kč

 

 1 - Pokladna2 + 5 - Pračky automat. Primus R10 a F10el-tl3 - Kotel - vyvýjč páry4 - Sušič prádla bun.el D-156 - Stůl žehlící VEIT CR2 + žehlička7 - Chemický čistící stroj TR8 - Lis žehlící kompletní