Odborná stáž našich žáků na Slovensku

Ve dnech 8. -14. října 2017 se naši žáci oboru strojní mechanik pod vedení pánů učitelů Karla Jakoubka a Ing. Vladimíra Pospíšila zúčastnili odborné stáže na Slovensku v partnerské Strední odborné škole v Dubnici nad Váhom, která nabízí řadu strojírenských oborů (https://sosdca.edupage.org/). Během pobytu na zahraniční škole se žáci a jejich pedagogové seznámili se studijní nabídkou školy, vybavením, organizací výuky na OV a aktivitách školy, zúčastnili se praktické výuky a výuky na CNC učebně. Komunikačním jazykem stáže byla angličtina. Partnerská škola našim žáků umožnila i řadu exkurzí ve smluvních firmách školy, kde si žáci rozšířili své poznatky z oboru i ze zahraničních firem: Matador (http://www.matador-group.eu/domov/), HF NaJUS (http://hfnajus.sk/) a exkluzivně v Porsche (http://www.porsche-werkzeugbau.com/pwb/en/).

V těchto firmách se žáci a pedagogové seznámili nejen s výrobním programem, ale také s tím, jak funguje spolupráce školy a firmy v rámci praktické výuky, jak a kde žáci pracují a jak je o ně ve firmách postaráno.

V odpoledních hodinách v rámci volnočasových aktivit pedagogové se žáky realizovali různé výlety. Navštívili hrad v Trenčíně, ZOO Bojnice, dokonce termální koupaliště, kino a nechyběly ani nákupy v obchodním centru.

Stáž se zdařila a žáci si přivezli spoustu poznatků ze zvoleného oboru včetně zážitků ze zahraniční mobility.

Děkujeme Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání za poskytnutí finančního daru na tuto prospěšnou aktivitu!

Realizovaná zahraniční mobilita žáků Akademie řemesel Praha je v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Fotogalerie zde

Autor příspěvku: I. N.