O škole strana 3/3

Školní projekty

Účast našich žáků v projektu „Hydrogen Horizon Automotive Challenge“ (3. ročník soutěže) Žáci naší Akademie řemesel Praha dostali opět skvělou příležitost - zapojit...

Více

Erasmus+ ve školním roce 2016/2017

Program Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a...

Více

Školská rada

Podle § 167 a 168 zákona 561/2004, je při naší škole zřízena školská rada, která pracuje v tomto složení:...

Více

Veřejné zakázky

Aktuálně probíhající výběrová řízení: Výzva k podání nabídky - Stavební oprava 1. patra - domeček  Výzva k podání nabídky - Stavební oprava 1. patra - domeček...

Více

Dokumenty ke stažení

Připravili jsme pro Vás soupis hlavních domumentů, které si zde můžete stáhnout pro Vaši potřebu. Formuláře pro žáky: Žádost o zanechání vzdělání [208.12 kB]...

Více

Domov mládeže

Domov mládeže se nachází v areálu odloučeného pracoviště, na adrese Vrbova 1233, Praha 4 – Braník. V pěti patrech poskytujeme ubytování žákům a studentům středních a...

Více