Dny otevřených dveří na Akademii řemesel Praha - SŠt

15.12.2017

Naše střední škola se snaží na pořádaných Dnech otevřených dveří nabídnout žákům základních škol a jejich rodičům představu o jejich budoucím povolání i prostřednictvím spolupráce se smluvními firmami, které se těchto akcí rovněž zúčastní.  

Právě prezentace firem na Dnech otevřených dveří Akademie řemesel Praha pomáhá žákům základních škol získávat reálnou představu o konkrétní profesi, seznámí je s požadavky současných zaměstnavatelů a umožní jim kontakt s moderními technologiemi.

Přijďte a společně s námi si vyberte z nabídky naší školy perspektivní obor ke studiu tak, aby jste byli dostatečně připraveni kvalitně pracovat ve zvoleném oboru, našli vždy uplatnění na trhu práce a naučili se v rámci získaného technického vzdělání obsluhovat nejrůznější moderní technologie a zařízení.

Těšíme se na Vás a Vaše rodiče!

Děkujeme za účast firmám na DOD:
Metrostav a.s.
JP Spedition & Transport
A spirit a.s. Praha
CIBET.cz - prodej a distribuce nářadí
Stavební stroje JCB

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

    

Komentáře smluvních partnerů školy, kteří byli součástí akce Den otevřených dveří :

Společnost JP Spedition & Transport 
"
Chápeme souvislosti ve světe dopravy a tak chceme, aby budoucí automechanici, autoelektrikáři i autotronici poznali servisní problematiku do hloubky.  Držíme se našeho hesla „Neměňte cíl, změňte cestu“. 

Po krátkém představení naší společnosti nechyběla ani praktická ukázka s detailním představením tahače značky Volvo. Všem návštěvníkům jsme dovolili nahlédnout do našeho know-how, tedy jak funguje propojení servisu, technického oddělení a dispečinku, co nás dělá lídrem na trhu. Tyto zásadní informace rovněž předáváme žákům Akademie řemesel Praha, kteří u nás absolvují odborný výcvik. Vychováváme z nich skutečné profesionály! Živým důkazem toho byl žák 2. ročníku Akademie oboru automechanik, který právě absolvuje v naší firmě odborný výcvik. Pod vedením zkušených instruktorů se podílí na servisu vozidel a je nedílnou součástí našeho JP pracovního týmu, což dokázal svými pohotovými reakcemi na dotazy účastníků na Dni otevřených dveří.

S radostí sledujeme, jak žáci, kteří u nás absolvují odborný výcvik, si osvojují potřebné odborné kompetence a získávají zkušenosti - stávají se z nich odborníci, kteří v budoucím zaměstnání budou kvalitními pracovníky a nezaskočí je žádná výzva. A co je hlavní, tak jako my v JP Spedition & Transport pochopí, že svou poctivou prací se podílejí na našem společném cíli, kterým je bezpečnost na našich silnicích a kvalifikovaní řidiči, kteří se vždy vracejí v pořádku domů za svými rodinami a přáteli." ... J.F.

  

 

Fotogalerie: zde

Další termíny DOD.
Spot - volba povolání.

Autor příspěvku: I.N.

»zpět do archivu novinek