Završení projektu "Spolupráce Akademie řemesel Praha a základních škol s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami".

12.12.2018

V čase adventním byl postupně završen další ročník projektu Spolupráce Akademie řemesel Praha a základních škol s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu je snadnější zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do praktických činností v odborných dílnách na naší střední škole a jejich orientace při volbě povolání. Žáci se postupně seznamovali s technickými obory a prací potřebných řemeslníků. Pod vedením učitelů odborného výcviku a v koordinaci speciálního pedagoga si vyzkoušeli různé řemeslné dovednosti při práci se dřevem, kovem a plastem. Vyzkoušeli si svoji zručnost se stavebnicemi a poznali i moderní technická zařízení.

Závěrečné soutěžní klání v řemeslných workshopech a dovednostních soutěžích bylo spojené i se sestavením technických modelů ze stavebnice Merkur či Lego. Nechybělo ani létání s drony, které bylo velkým zpestřením projektových aktivit!  Žáci se naučili komunikovat se zkušenými učiteli odborného výcviku, postupně se seznámili s konkrétním prostředím Akademie řemesel Praha, s pravidly výuky na specializovaných pracovištích, s nářadím a nástroji, s bezpečnostními předpisy a s technickým vybavením školy. Prohloubili si své polytechnické vědomosti a dovednosti.

Žáci měli radost z vlastnoručně vyrobených výrobků, které mohli doma ukázat svým rodičům. Letos žáci ZŠ dokonce ozdobili náš školní vánoční stromeček ozdobami, které vlastnoručně vyrobili v průběhu jednotlivých workshopů.

 

Fotogalerie: zde

Děkujeme všem pedagogům základních škol za účast v našem projektu!

 

Autor příspěvku: I. N.

»zpět do archivu novinek