Třídní schůzky rodičů žáků 1.ročníků

12.09.2018

 

Vedení školy a pedagogický sbor srdečně zve všechny rodiče a těší se na setkání s nimi.

 

Rozpis jednotlivých tříd je uveden v příloze.

Informace se netýká dálkové a zkrácené formy studia.

 

Třídní schůzky rodičů žáků třídy L1.A oboru MIEZ jsou přesunuty na 27.9.2018 od 17,00 hodin – třídní učitelka PhDr. Iva Suchá.

 

 Ing. D. Černá
statutární zástupkyně ředitele školy

 Rozpis ke stažení

 

»zpět do archivu novinek