Spolupráce Akademie řemesel Praha - SŠT se studenty fakulty architektury ČVUT

19.01.2019

Letos by v Krkonošském národním parku mělo přibýt šest útulen. Půjde o originální objekty, které mají sloužit k odpočinku turistům. Jedna stavba například připomíná vesmírný modul, další klasickou chatku do „áčka“ vyzdviženou nad úroveň terénu, nebo například přepracované staré silo. Útulny mají být rozmístěné po celém parku. Každý z objektů je tak ušitý na míru prostředí, kde bude stát.

Šest unikátních útulen vytvořili studenti ČVUT pro krkonošský park ve spolupráci s naší školou. Každá z chatek je originální a byla vytvořena speciálně pro určené místo. Do hor se útulny přesunou v létě. Tým studentů ČVUT úzce spolupracoval s naší Akademií řemesel Praha - SŠT. Žákyně dálkové formy zkráceného studia oboru truhlář, T. Houdková, která je spoluautorkou útulny Atuln, byla iniciátorem vzniklé spolupráce SŠ a VŠ. Naši učitelé praktického vyučování a žáci oboru truhlář a tesař jim pomáhali s tím, aby vše bylo řemeslně precizně provedené - tedy od konzultací technického řešení návrhu přes praktické provedení samotné výroby včetně řešení technických problémů a montáže celé konstrukce.

Chtěli jsme podle požadavků parku vyrobit něco, co je velmi jednoduché a lehce sestavitelné a pak jednoduše přepravitelný na místo, kde se nemusí dostat těžká technika,“ popisuje Jakub Daniel, jeden z členů týmu, který pracoval na útulně Jenga. Ta bude stát kousek od vrcholku Kotel. Jejich útulna je proto sestavená ze sedmi modulů, které jsou z CLT panelů.

    

Inspirací byly už tradiční útulny v Krkonoších, které jsou ve tvaru A. Přebíráme jejich tvar, ale posouváme architekturu dál,“ říká studentka Tereza Houdková. Jde o členku týmu, který připravil útulnu s názvem Atüln. Stát bude na rozcestí u Klínovky.

Turisté v Krkonoších najdou v útulných přístřeší při nepřízni počasí,“ vysvětluje Štěpán Tomš z Ústavu navrhování na Fakultě architektury v ČVUT. Jde o spolupráci vysoké školy s Krkonošským národním parkem. Už loni studenti navrhovali a vytvářeli mosty. Zatím budou všechny útulny sestavené na plácek před Fakultou architektury ČVUT v pražských Dejvicích. „V létě, až povolí všechen ten sníh, co napadl, se rozmontují a budou se převážet do Krkonoš,“ říká Štěpán Tomš.

Video: zde

Více: zde

Propagace akce: zde

 

Autor příspěvku: I.N.

»zpět do archivu novinek