Lukáš R. je prvním instruktorem ve firmě s Osvědčením o profesní kvalifikaci Instruktor u poskytovatele praktického vyučování

06.02.2018

Podpořit spolupráci škol a zaměstanavatelů zapojením žáka do pracovního týmu ve firmě vede ke zkvalitnění výuky žáků středních škol prostřednictvím intenzivního kontaktu s odborníky z profesní praxe. Tuto spolupráci je třeba  personálně zajistit. Instruktoři praktického vyučování jsou pověření zaměstnanci smluvních firem, kde probíhá praktické vyučování žáků. Jde o odborně zdatné pracovníky se zkušenostmi, kteří jsou ochotní pracovat se žáky, mají minimálně střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti, ve které působí jako instruktoři praktického vyučování.

Jedním z nich je 30ti letý zaměstnanec firmy Husky – KTW s.r.o., světoznámým výrobcem vstřikovacích forem na výrobu plastových uzávěrů pro potravinářský, kosmetický a zdravotnický průmysl.

Jako instruktor praktického vyučování prokázal potřebné znalosti právních předpisů a základních pedagogických dokumentů, znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie a metodiky odborného výcviku, seznámil se s ověřenými pedagogickými zkušenostmi a dovednostmi, s organizací a formou odborného výcviku, s povinnou dokumentací, s prevencí patologických jevů a se zásadami BOZP nabyté prostřednictvím přípravného kurzu na Akademii řemesel Praha a složil úspěšně zkoušku před touto autorizovanou osobou podle Zákona 179/2006 Sb. k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor u poskytovatele praktického vyučování.

Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v odborném výcviku žáků v reálném prostředí firmy Husky – KTW s.r.o., která se podílí na zvýšení kvality odborného vzdělávání v Jindřichově Hradci.

  

 

Autor příspěvku: I.N.

»zpět do archivu novinek