Zahajujeme nový zájmový kroužek Programování na CNC strojích

27.02.2019

V pondělí 4. března od 14:30 hodin bude v naší moderní CNC učebně pod vedením Ing. Lovečka zahájen nový zájmový kroužek pro naše žáky studijního oboru mechanik seřizovač se zaměřením na CNC stroje a dále i pro žáky ostatních oborů, kteří mají zájem naučit se základům programování.

Kroužek bude probíhat každé pondělí (10 po sobě jdoucích pondělků vždy v čase 14:30 až 15:15 hodin). Žáci se seznámí se základy programování jednoduché rotační součásti, s řeznými nástroji a s řeznými podmínkami při soustružení.

Programování bude prováděno v CNC učebně v programu SINUMERIK. Při ukončení kroužku bude zhotovena rotační součástka navržená žáky.

 

 Autor příspěvku: Ing. Loveček

 

»zpět do archivu novinek