Nabízíme získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

17.08.2017

V současnosti kariérové poradenství na naší škole nejčastěji vyhledávají žáci školy, žáci základních škol a jejich rodiče, nezaměstnaní z Úřadů práce a dospělí, kteří chtějí změnit svoji profesi (rekvalifikovat se). Akademie řemesel Praha - SŠt chce kariérové poradenství ve škole systematicky provázat se vzděláváním pro kariérové rozhodování a trh práce v souladu s celou vzdělávací činností školy.

Cíleně chceme vytvořit i podporu pro ostatní školy v oblasti kariérového poradenství.
Od září 2017 nabízíme pedagogům a ostatním uchazečům přípravné kurzy na zkoušku a samotnou zkoušku před autorizovanou osobou podle zákona 179/2006 Sb. k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu podle standardu Národní soustavy kvalifikací (NSK). 

První kurz zahajujeme již v říjnu 2017.
Uchazeč je povinen před vykonáním zkoušky zpracovat vlastní portfolio kariérového poradce, kterým dokládá svoji kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty. Portfoliem dokládá své znalosti a dovednosti. Portfolio doručí uchazeč nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky autorizované osobě.

Přihlašování a podrobnosti o konání kurzu na e-mailu: inechvatalova@zelenypruh.cz.

Těšíme se na Vás!

»zpět do archivu novinek