Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu - nabízíme doklad o vzdělání

06.11.2017

V současnosti kariérové poradenství na naší škole nejčastěji vyhledávají žáci školy, žáci základních škol a jejich rodiče, nezaměstnaní z úřadů práce a dospělí, kteří chtějí změnit svoji profesi (rekvalifikovat se). Akademie řemesel Praha - SŠt chce kariérové poradenství ve škole systematicky provázat se vzděláváním pro kariérové rozhodování a trh práce v souladu s celou vzdělávací činností školy.

Cíleně chceme vytvořit i podporu pro ostatní školy v oblasti kariérového poradenství.
První kurz zahajujeme v pátek 24. listopadu 2017 v 8 hodin.
Výuka probíhá vždy v čase 8 – 15 hod. a pokračuje 15. prosince 2017, 19. ledna 2018, 26. ledna 2018, 23. února 2018, 2. března 2018, 9. března 2018, 16. března 2018, 6. dubna 2018 a končí 13. dubna 2018.

Nabízíme pedagogům a ostatním uchazečům přípravné kurzy na zkoušku a samotnou zkoušku před autorizovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb. k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu podle standardu Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Po ukončení kurzu je stanoven termín zkoušky před autorizovanou osobou. Uchazeč je povinen před vykonáním zkoušky zpracovat vlastní portfolio kariérového poradce, kterým dokládá svoji kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty. Portfoliem dokládá své znalosti a dovednosti. Portfolio doručí uchazeč nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky autorizované osobě.

Přihlašování a podrobnosti o konání kurzu na e-mailu: inechvatalova@zelenypruh.cz.

Těšíme se na Vás!

»zpět do archivu novinek