Dne 31. ledna 2019 jsme zahájili akreditovaný kurz pro kariérové poradce

11.01.2019

Jedná se o akreditovaný vzdělávací kurz k získání profesní kvalifikace, jehož cílem je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, kód: 75-004-R, dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Uchazeč se seznámí s principy kariérového poradenství a se souborem metod kariérového poradenství. Naučí se používat dotazníkové metody, techniky vedení poradenského rozhovoru s jednotlivcem i skupinou a také si osvojí formální náležitosti práce kariérového poradce. Kurz mohou absolvovat jak zájemci o pozici komerčního kariérového poradce, tak i pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Termín zahájení kurzu: 31. ledna 2019 v 8:30 hodin (v 8:15 h prezence uchazečů)
Pokračování kurzu - vždy v čase 8:30 - 15:30 hodin: 7. a 28. února 2019, 7., 14., 21. a 28. března 2019, 4., 11., 18. a 25. dubna 2019; ukončení kurzu dne 16. května 2019. Termín profesní zkoušky bude 31. května 2019 od 7:30 hod.

Lektor v kurzu: RNDr. Petr Pokorný (garant kariérové poradenství projektu P-KAP – NÚV).

Přihlašování na tel. 605 388 098 nebo e-mail: inechvatalova@zelenypruh.cz

Více: zde

Těšíme se na Vás!

 

»zpět do archivu novinek