Akademie řemesel Praha – SŠT jako podporovatel projektu Rok digitálního podnikání 2019

24.01.2019

Naše škola spolupracuje s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR v projektu Rok digitálního podnikání 2019. Praktické ukázky digitalizace řemesla z našich oborů společně prezentujeme na veletrhu Střechy Praha / Řemeslo Praha ve dnech 7. až 9. února 2019 v PVA EXPO Praha Letňany. Zde proběhne první velká akce Roku digitálního podnikání 2019.

POZVÁNKA ŘEMESLO 4.0

            ÚVODNÍ VIDEO PROJEKTU 

PODĚKOVÁNÍ ZA NAŠI ÚČAST

VYŠLO V HOSPODÁŘSKÝCH NOVINÁCH

Budoucnost průmyslu je v inovacích a digitalizaci. Uvědomujeme si, že nástup 4. průmyslové revoluce je nutné chápat jako výzvu, která bude přinášet trhu práce nové příležitosti. Digitální gramotnost bude do budoucna stejně důležitá jako čtení, psaní a počítání. Průmyslu 4.0 se musí promítat i do vzdělávání s ohledem na rostoucí požadavky zaměstnavatelů na budoucí absolventy. Naším záměrem je žáky při studiu řemeslných oborů seznamovat s prvky a procesy digitalizace a kybernetiky pro rozvoj jejich klíčových kompetencí.

Vzhledem k tomu, že nové technologie řemeslo posunuly k moderním způsobům práce, snažíme se vybavit školu současnými skutečnými technickými vymoženostmi, které usnadňují řemeslníkům a technicky vzdělaným pracovníkům práci i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Žáci naší školy se během studia řemeslných oborů seznamují se základními principy robotizace jak po stránce hardwarové tak softwarové. Prvky robotizace a nových technologií jsou primárně zaměřované na podporu výuky strojírenských oborů a postupně zařazovány i do dalších oborů dle jejich zaměření.

Žáci si mohou při výuce vyzkoušet například sestavení a ovládání jednoduchého robota, vytvořit model součásti pomocí 3D tisku, využít drony, termokamery, naučit se používat laserové a digitální měřící přístroje. Mají příležitost se seznámit s možnostmi virtuálního prostředí ať už v programu virtuálního zdění či v programu na diagnostiku a servis automobilů, dále se setkají s využitím virtuální reality na profesionálním simulátoru na jízdu s osobním nebo nákladním automobilem či při práci na stavebním stroji. Pomocí nastavitelného virtuálního svařovacího simulátoru se žáci naučí svařovat bez rizika a efektivním a zdroje šetřícím způsobem. Žáci oboru Mechanik seřizovač se učí ovládat CNC stroje. Nelze opominout i technický pokrok v automobilovém průmyslu nástupem elektromobilů, kde se prudce mění nejen konstrukční prvky automobilů, ale i zásadně druh jejich pohonu.

Naše škola si klade za cíl vzbudit větší zájem žáků o technické obory. Usilujeme o to, aby žáci získávali během vzdělávání ve zvoleném studijním oboru ty nejnovější poznatky z praxe, učili se o nových technologiích a inovacích z praxe. Předpokládáme průběžné zařazování prvků moderních technologií do výuky dle aktuálního technického vývoje ve všech oborech školy. Počítáme i s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v rámci digitalizace a kybernetiky.

Řemeslná rada AMSP ČR se sešla 8.února 2019 s předsedou vlády Andrejem Babišem. K řešení byly témata jako je implementace předmětu Technika do učebních plánů ZŠ, aktuální stav projektu zavádění duálního vzdělávání a mistrovské zkoušky. Legislativní změny s dopadem na profese. Toto setkání se opakovalo po roce a nově se jej zúčastnili i vybraní zástupci středních odborných škol. Byli jsme mezi pozvanými.

Zasedání se uskutečnilo v rámci veletrhu Střechy Praha / Řemeslo Praha v PVA EXPO Praha Letňany, kde předseda vlády Andrej Babiš během prohlídky veletrhu navštívil i Digitální řemeslný inkubátor AMSP ČR.

    

Fotogalerie

Napsali o nás

 
Pojďte se vyučit kvalitním řemeslníkem! I v sousedním Německu verbují pro studium řemeslných oborů - vědí, že budou potřebovat schopné řemeslníky! Zde


 

Autor příspěvku: PaedDr. Ivana Nechvátalová

 

 

 

»zpět do archivu novinek