Naši žáci uspěli v mezinárodní soutěži "O zlatou kuklu společnosti SIAD" ve svařování

28.03.2019

Dne 28. 3. 2017 se konal ve Střední škole technické Most již 5. ročník soutěže „O zlatou kuklu společnosti SIAD“, jejímž pořadatelem byla právě výše jmenovaná škola ve spolupráci s významnými sponzory.

Soutěže se zúčastnilo celkem 19 škol, které reprezentovalo 43 žáků. Soutěž byla dle propozic pořádána ve třech kategoriích, do kterých se mohla kterákoliv ze škol přihlásit. První kategorií bylo svařování metodou č. 111, tj. svařování obalovanou elektrodou. Další kategorií bylo svařování metodou č. 135, tj. svařování v ochranné atmosféře a poslední kategorií bylo svařování metodou č. 311, tj. svařování plamenem. Letošní ročník byl pořádán i za mezinárodní účasti. Pozvání přijali žáci Spojené školy Martin ze Slovenska. 

Vybraní žáci jednotlivých škol museli nejprve prokazovat teoretické znalosti z okruhů BOZP a technologie svařování formou testů. Otázky v testech se nelišily od běžné výuky svařování na středních školách či ve svářečských kursech. 

V praktické části pak soutěžící předváděli svojí zručnost při realizaci tupého svaru, zřejmě nejjednoduššího technologického zvládnutí základů svařování. Soutěžící se  s praktickou částí popasovali statečně a každý udělal to, nač jeho síly stačily.

Veliký dík patří především sponzorům soutěže, kteří zabezpečili materiálově a technologicky soutěž v takovém rozsahu, že na školu v Mostě zbyla především organizace celé soutěže. Je na místě poděkovat firmě SIAD Czech spol. s r. o., zastoupené panem ing. Milanem Holubem, dále pak firmě FRONIUS Česká republika s.r.o., zastoupené panem Michalem Rybářem, teplické firmě Čech-svářecí technika, zastoupené právě panem Jakubem Čechem, firmě Severočeská teplárenská a.s. a firmě UNO Praha spol. s r. o., zastoupené panem Vlastimilem Šponerem.

Na prvním místě mezi školami se umístili domácí - SŠT Most, na druhém pak žák SOU Nové Strašecí a na třetím místě žák Akademie řemesel Praha - SŠT.

Gratulejeme J. Kovaříkovi, obor instalatér (metoda  svařování č. 311 PW PF materiál FM1) za 2. místo a P. Chadimovi, obor MOMV (metoda  svařování  135   PW PF materiál FM1) za 18. místo.

Žákům děkujeme za vynikající reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu v soutěži!
 
 

 

 

 Autor příspěvku: I. N.

 

»zpět do archivu novinek