2. kolo přijímacího řízení

14.05.2018

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, prostřednictvím ředitele školy Ing. Drahoslava Matonohy, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do všech oborů vzdělání kromě tříletého oboru Kameník, dálkové formy zkráceného studia oboru Truhlář a denní formy zkráceného studia oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE VE 2. KOLE NEKONAJÍ.

 

Termín pro odevzdání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: 23. květen 2018.
Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení: nejdříve od 28. května 2018.

 

KRITÉRIA pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro 3leté učební obory

Kritéria pro 4leté maturitní obory

Kritéria pro nástavbové studium

Kritéria pro zkrácené studium

 

Otevírané obory a volná místa po 1. kole přijímacího řízení 2018 -19

Otevírané obory a volná místa po 1. kole přijímacího řízení 2018 -19

 

»zpět do archivu novinek